“Municipal Polyclinic No. 5” SME on the basis of EM

Teacher: Tabuldina Altynshash Zhumashevna

Phone: +7 7172 28-90-16, 8 701 532 86 16

Address: 20 Akan Seri Str.

Reception Office

Gulshat

28-95-29

F: 28-92-95

еmxana5@mail.ru

Clinical Deputy

Mukhitdinova Kaiyrly Assylbekovna

28-95-31

8 701 532 86 17

Deputy for Child’s Health and Gynecology

Inyakina Olga Andreyevna

28-95-31

8 701 513 38 24

Deputy for Medical Services Quality Control

Moldagaliyeva Gulnar Shakhmanovna

8 701 6451151

Head of Personnel Department

Shaikenova Kalamkas Akhmetovna

28-92-95

8 702 929 78 89

Registry Office

 

57-63-20, 516362

289391 (adults)

289114 (children)

286362 (children)