“Perinatal Center No. 2” SME on the basis of EM

Teacher: Urazbayeva Gulfairuz Galimovna

Phone: +7 7172 36-60-70, 8 701 789 53 97

Address: 3/1 Tauyelsizdik Str.

Reception Office

Zhanar

T/F: 36-60-70

pc-gkkp@mail.ru

Clinical Deputy

Aimbetova Bakhyt Zheksenovna

36-60-16 вн. 101

8 701 5184799

Deputy for Medical Services Quality Control

Yessimbayeva Shugyla Atybarovna

340418

8 701 7435307

Head for Maternity Department

Abdrakhmanova Zhanar Kuzriyanovna

36-60-17

87016014342

Head of Personnel Department

Badykova Lyazzat Assagatovna

36-60-51

8 701 671 16 92

Registry Office

 

34-00-37