Name of educational organization (according to the Certificate of Incorporation of Legal Entity) Legal address (postal code, district) Language of study Principal Phone
1 “Lyceum School No.1” State Institution of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 9 Zheltoksan Str. Russian Mendybayev Aidarbek Bulekbayevich 50-16-94
2 “Gafu Kairbekov Gymnasium School No.2” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 19 Seyfullin Str. Kazakh,
Russian
Shaimerdenov Gamil Magazhirovich 50-16-31
3 “Gymnasium School No.3” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 35 Respublika Ave. Kazakh,
Russian
Shevernyayeva Yelena Vassilyevna 50-16-95
4 “Zhambyl Zhabayev Gymnasium School No.4” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 3 Sh. Aymanov Str. Kazakh Syzdykova Bazarkul Sagyndykovna 50-16-55
5 “Gymnasium School No.5” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 16 Zh.Tarkhan Str. Kazakh,
Russian
Trufanov Aleksei Stefanovich 50-17-42
6 “Yuriy Gurov Gymnasium School No.6” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 47/1 Bogenbai Ave. Russian Krylova Tatyana Konstantinovna 43-17-42
7 “Gali Ormanov Gymnasium School No.7” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 57 Bogenbai Batyr Ave. Kazakh,
Russian
Aytova Zhanat Turysbekovna 50-14-72
8 “Secondary School No.8” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 56 Assan Kaigy Str. Kazakh Satmagambetov Sakan Yelyusizovich 50-17-74
9 “Zerde” School No.9 for Gifted Children” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Saryarka District, 20 Saryarka Ave. Kazakh Seksenova Aliya Sergaziyevna 50-18-01
10 “Gymnasium School No.10” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 7 Gabdullin Str. Kazakh,
Russian
Tashenova Marziya Akimovna 50-17-90
11 “Kindergarten Primary School No.12” Complex” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 7 Kamysty Str. Kazakh,
Russian
Kalkamanova Saule Baltabayevna 41-63-35
12 “Secondary School No.13” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, “Promyshlenniy” Residential Area, 5 Shalkode Str. Russian Rakhymbekov Kanat Kekenovich 50-15-41
13 “Gymnasium School No.14” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 23 Moskovskaya Str. Kazakh,
Russian
Nadein Oleg Anatolyevich 50-14-80
14 “Lyceum School No.15” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 48/1 Saryarka Ave. Kazakh,
Russian
Zharkenov Bauyrzhan Kaparovich 50-14-97
15 “Tolegen Aybergenov Secondary General Education School No.16” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 81 Kenessary Str. Kazakh,
Russian
Aytmukhametova Balzhan Kaiyrtayevna 50-16-62
16 “Akan Kurmanov Gymnasium School No.17” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Yessil District, 9/1 Kabanbai Batyr Ave. Kazakh,
Russian
Umerbayeva Ramziya Faatovna 50-17-25
17 “Secondary School No.18” SI of Astana Office of Education Р010000 Astana, Saryarka District, 17 Bogenbai Batyr Ave. Kazakh,
Russian
Kabylova Nursulu Kalzhigitovna 50-15-74
18 “Secondary School No.19” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 32 Tamshaly Str. Kazakh,
Russian
Chizhevskaya Larissa Yevstafiyevna 50-15-57
19 “Secondary School No.20” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 62 Kartalinskaya Str. Russian Kossybayeva Altynai Makhmedunovna 50-15-60
20 “Secondary School No.21” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 4 Kemengeruly Russian Baimukhambetova Saulesh Kuatovna 50-15-76
21 “Gymnasium School No.22” SI of Astana Office of Education 010000, Astana, Almaty District, 16 Zh. Zhirentayev Str. Russian Seytmukhametova Roza Tulegenovna 50-17-51
22 “Secondary School No.23” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Saryarka District, 17 Taiburyl Str. Kazakh,
Russian
Mukhamadiyev Beymbet Mukhamedkazinovich 50-15-92
23 “Secondary School No.24” SI of Astana Office of Education 010000, Astana, Yessil District, Prigorodniy Residential Area, 127 Kazakh,
Russian
Sundetov Gabit Nassyrovich 28-15-33
24 “Secondary School No.25” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 9 Altynsarin Str. Kazakh,
Russian
Gaisina Sairan Toleukhanovna 50-66-47
25 “Kindergarten Primary School No.26” Complex of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 24 Konstitutsiya Str. Kazakh Zhangazakova Karlygash Yessimkhanovna 27-33-35
26 “Lyceum School No.27” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 5/1 Takha Hussein Str. Kazakh,
Russian
Sadvakassov Khakim Zhakeyevich 50-17-54
27 “Secondary School No.28” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 8 Petrov Str. Russian Brussevich Tatyana Appolinaryevna 50-15-04
28 “Secondary School No.29” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Almaty District, Zheleznodorozhniy Residential Area, 22 Gorky Str. Kazakh,
Russian
Dosmagambetova Karlygash Tortayevna 60-75-04
29 “Gymnasium School No.30” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 11 Petrov Str. Kazakh,
Russian
Azimkhanova Saule Mynshalovna 50-17-14
30 “Gymnasium School No.31” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 49 Kenessary Str. Kazakh,
Russian
Samsonova Irina Konstantinovna 50-17-05
31 “Gymnasium School No.32” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 25/3 Abylai Khan Ave. Kazakh,
Russian
Groder Viktor Germanovich 50-17-77
32 “N. Abdirov “Kindergarten Primary School No.12” Complex” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 2 Zhakhansha Dosmukhameduly Str. Kazakh,
Russian
Segizbayeva Almagul Tlektessovna 53-24-89
33 “Secondary School No.34” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Saryarka District, 23 Taiburyl Str. Kazakh Rakhimberlina Didar Alimovna 53-87-81
34 “Lyceum School No.35” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 9/1 Abai Ave. Kazakh,
Russian
Ahmedin Talgat Naimanbayevich 50-17-36
35 “Secondary School No.36” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 7 Karasai Batyr Str. Russian Abdynassirova Sara Aldybayevna 50-15-18
36 “Syrbai Maulenov Secondary School No.37” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 44/3 Kuyshi Dina Str. Kazakh,
Russian
Akhmetov Bazyl Aldeshevich 50-16-88
37 “Lyceum School No.38” СSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Almaty District, 8/2 Musrepov Str. Kazakh Acting Director, Balabekova Zhadyra Butagaliyevna 50-17-12
38 “Evening (Session) School No.39” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 22 A.Moldagulova Str. Kazakh,
Russian
Rymbayeva Raziya Bariyevna 50-18-14
39 “Alkei Margulan Secondary School No.40” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, Koktal Residential Area, 24 D.Babataiuly Str. Kazakh Irgebayev Yerbol Yeslyamovich 50-16-69
40 “Secondary School No.42” of Astana 010000 Astana, Almaty District, Kuigenzhar Residential Area, 6/2 Zhanaturmys Str. Kazakh Kaliyev Serik Sabyrbekovich 49-64-35
41 “Secondary School No.43” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, “Michurino” Residential Area, 18 Alakol Str. Russian Muldasheva Sholpan Kakenovna 29-43-73
42 “Secondary School No.44” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, Internatsionalniy R/A, 8 Nurlyzhol Kazakh,
Russian
Orynbayev Bakhytzhan Sharipbekovich 50-68-43
43 “Secondary School No.41” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, Koktal Residential Area, 1a Ardagerler Str. Russian Yessirkepova Marziya Temirgaliyevna 50-15-62
44 “Secondary School No.45” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Yessil District, Prigorodniy Village, 8/1 Ushkyshtar Str. Kazakh,
Russian
Kishibayev Baurzhan Kabazhayevich 50-67-29
45 “Kindergarten - Gymnasium School No.46” Complex” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 35 Aliya Moldagulova Str. Russian Baizulda Gulmira Zhanybayevna 39-84-18
46 “Kindergarten - Gymnasium School No.47” Complex” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 21 S.Seyfullin Str. Russian Todarash Olga Yevgeniyevna 50-16-42
47 “Secondary School No.49” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, Ondiris Village, 3 Saryadyr Lane Kazakh Dzhumartova Danara Meyranbekovna 50-15-97
48 “Raiymbek Batyr “Kazgarysh” Lyceum School No.50” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Almaty District, 6 Kuyshi Dina Kazakh Bolatayeva Roza Ablakimovna 35-68-76
49 “Gymnasium School No.51” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Almaty District, Karaotkel Micro-District, 5 Amanat Str. Kazakh Duysenova Kunimkhan Smagulovna 50-17-65
50 “Gymnasium School No.52” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 38 Burabai Str. Kazakh Baitassova Ulbosyn Bekmurzayevna 50-17-58
51 “Lyceum School No.53” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 17 Karkabat Str. Kazakh,
Russian
Abdrassilov Kazbek Zhakenovich 50-16-82
52 “Lyceum School No.54” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 4 Imanbayeva Str. Kazakh Amrina Galiyash Kuanyshbekovna 68-38-36
53 “Secondary School No.55” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 2 Zh. Dosmukhameduly Str. Kazakh,
Russian
Kazmukhanbetova Zhanat Talgatovna 50-15-24
54 “Lyceum School No.56” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 29/1 Chelyuskintsev Str. Kazakh Alpishev Zhumagazy Azenovich 50-18-07
55 “Secondary School No.57” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, Promyshlenniy Village, 46 Sharbakty Str. Kazakh Kaskyrbai Mukanuly 50-15-36
56 “Gymnasium School No.58” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Saryarka District, 22 Akan Seri Str. Kazakh Nugumanova Samal Botakhanovna 50-15-65
57 “Lyceum School No.59” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Yessil District, 5/1 Sauran Str. Kazakh,
Russian
Zhussupova Zaure Ginayatovna 50-17-95
58 “Lyceum School No.60” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 21/1 Kubrin Str. Kazakh,
Russian
Duysenova Ayman Zhumagaliyevna 50-18-21
59 “Secondary School No.61” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, Kartaly Str. Kazakh Zhangazakova Kenzhessary Abseytovna 50-15-86
60 “Lyceum School No.62” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 41 Moskovskaya Kazakh,
Russian
Seytenova Aliya Maratovna 50-15-28
61 “Gymnasium School No.63” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, South East Residential Area (left side), 38 Lepsi Str. Kazakh,
Russian
Ponyaeva Irina Ivanovna 42-21-09
62 “Lyceum School No.64” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 15 G.Musrepov Str. Kazakh Bulambayeva Roza Akseitovna 50-17-33
63 “Gymnasium School No.65” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, Street No. 187, Building 18/4 Kazakh,
Russian
Temenova Saule Yermukhanovna 47-38-60
64 “Lyceum School No.66” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Yessil District, 33/1 Kunayev Str. Kazakh Shayakhmetova Aytzhan Yermukhanovna 50-18-55
65 “Gymnasium No.67” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, Street No. 188, Building 23/1 Kazakh Mukysheva Kuralai Balgabayevna 72-96-77
66 “Secondary School No.68” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Saryarka District, Koktal Village, 2 Kusmurun Str. Kazakh Zhakenbai Sharipkhan Kazhytayevich 50-15-47
67 “Gymnasium School No.69” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Yessil District, Ilyinka Residential Area, 141 Issatai Batyr Str. Kazakh,
Russian
Acting Director, Adamova Khatira Idrissovna 57-75-69
68 “Lyceum School No.70” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Almaty District, South East Residential Area (right side), 1 Maikaiyn Str. Kazakh Kaziyeva Maral Kadikenovna 50-15-31
69 “Lyceum School No.71” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Yessil District, Proyektnaya 200 Street, Building 4 Kazakh,
Russian
Aubakirova Shynar Aydarkhanovna 50-16-09
70 “Lyceum School No.72” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Almaty District, 25 A.Baitursynov Str. Kazakh,
Russian
Zhussupova Gulsum Assylovna 31-31-38
71 “Lyceum School No.73” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Almaty District, Street А191, Building No. 2 Kazakh Baitazhikova Kuralai Amangeldiyevna 49-20-97
72 “Gymnasium School No.74” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Almaty District, Street 23-17, Building No. 29 Kazakh Nussipzhan Zheniskul Temirkhanovna 65-75-42
73 “Gymnasium School No.75” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Yessil District, 28/1 Orynbor Str. Kazakh,
Russian
Togatayeva Saltanat Abdrakhmanovna 49-03-48
74 “Lyceum School No.76” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Yessil District, 10/1 Turkistan Str. Kazakh Tulekova Sapura Seydualiyevna 57-12-21
75 “Gymnasium School No.77” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Yessil District, 22/1 Orynbor Str. Kazakh Baimenova Gulzhamal Perdibayevna
76 “Gymnasium School No.78” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Yessil District, Street Е 11, Building 8 Kazakh Zhumabekova Zhanar Omirkhanovna 40-83-65
77 “Lyceum School No.79” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Yessil District, Street Е-246, Building 3 Kazakh,
Russian
Acting Director, Mukusheva K.B. 49-19-11
78 “Astana English School” Gymnasium School No.81 for Gifted Children” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Almaty District, 2 Ilyas Omarov Str. Kazakh,
English
Sadykova Gulnar Dinkuatovna
79 “Daryn” Specialized Lyceum School No.82” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Yessil District, 32/1 Turkistan Str. Kazakh Kassymbek Zhamal Bazarkulovna
80 “Gymnasium School No.83” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Almaty District, 35 Baitursynov Str. Temenova Saule Yermukhanovna
81 “Kazakh-Turkish” Boarding School – Lyceum for Gifted Boys” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 59 Seyfullin Str. Kazakh Akimov Nurken Zhanbyrbayevich 50-17-23
82 “Kazakh-Turkish” Boarding School – Lyceum for Gifted Girls” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 25 Baitursynov Str. Kazakh Slambekov Yerlan Talgatbekovich 48-11-60
83 “Nurorda” International School 010000 Astana, Almaty District, Street 23-13, Building No. 34 English Muharrem Ustun 42-78-25
84 “Nurorda” Lyceum” Institution 010000, Astana, Almaty District, Street 23-13, Building No. 34 Kazakh Orhan Oztomsuk 42-78-27
85 “The Capital’s” Lyceum” Center of Education, Branch of Non-Profit Partnership 010000 Astana, 21 Akyn Sara Str. Russian Sarsembayeva Assemgul Toleubayevna 79-05-12
86 “International College of Continuous Education” Institution of Education 010002 Astana, Almaty District, 8/4 Zh.Tashenov Lane Russian Khan Eduard Alekseyevich 22-45-90
87 “Economic Lyceum” Non-Profit Educational Institution 010000 Astana, Almaty District, 2/2 Petrov Str. Russian Syzdykova Bakhytgul Rakhymbekkyzy 35-37-87
88 NU “Central” Economic School 010000 Astana, Saryarka District, 35 Respublika Ave. Russian Klyunda Tatyana Aleksandrovna 50-16-98
89 “Miras” School, Branch of the “Nursultan Nazarbayev Fund of Education” Public Fund in Astana 010000 Astana, Almaty District, 32 Kuyshi Dina Str., Building 34 Kazakh,
Russian,
English,
French
Khamitova Yelena Mikhailovnа 36-98-67
90 “Pochemuchka” Children School of Development 010000 Astana, Saryarka District, 18 Y.Dukenuly Str. Russian Belozerova Kapitolina Nikolayevna 39-69-39
91 “Akmbulak 1 – Astana” LLP 010000 Astana, Almaty District, 16/3 B. Mailin Str. Kazakh,
Russian
Dossanova Nursulu Maratovna 26-95-22
92 Branch of “Blue Sail” Kindergarten-Gymnasium” Institution of Education 010000 Astana, Almaty District, 28/1 Abylai Khan Ave. Kazakh,
Russian
Kolossovskaya Anna Pavlovna 36-62-68
93 “Haileybury Astana School” Limited Liability Partnership without the Right to Profits Allocation 010000 Astana, Street 43a, Building 4 English Коллин Коллаган 55-98-55