408

Тұрғын үй қорын күтіп-ұстау қағидалары

Нұр-Сұлтан қаласы мәслихатінің

2019 жылғы «___» _______

№ ___________ шешіміне

қосымша

 

 1-бөлім. Жалпы ережелер

 1. Осы Тұрғын үй қорын күтіп-ұстау қағидалары (бұдан әрі – Қағида) Қазақстан Республикасының «Тұрғын үй қатынастары туралы» (бұдан әрі – Заң), «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» заңдарына және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес әзірленген және тұрғын үй қорын күтіп-ұстау тәртібін реттейді.
 2. Тұрғын үй қорын (кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін) күтіп-ұстау меншік иесінің тұрғын үй қорын және кондоминиум объектісін тікелей немесе ол құратын (тағайындайтын, сайлайтын) органдар арқылы басқаруы арқылы жүзеге асырылады.
 3. Қағидада пайдаланылатын негізгі ұғымдар:
  • жазбаша сауалнама – кондоминиум объектісін басқаруға, күтіп ұстауға және пайдалануға байланысты шешімдерді қабылдау үшін қайтадан жиналыс өткізілгенге дейін жазбаша түрде жүзеге асырылатын кондоминиум объектісіндегі үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің үштен екісінен астамының пікірін айқындау;
  • жалдаушы (жалға алушы) – тұрғын үйді жалдау шартындағы тұрғын үйді немесе оның бір бөлігін тұрақты немесе уақытша иеленуге және пайдалануға алушы тарап;
  • кондоминиум объектісін басқару органы – кондоминиум объектісін басқару бойынша қызметтерді жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға (бұдан әрі – басқару органы);
  • кондоминиум – үй-жайлар азаматтардың, заңды тұлғалардың, мемлекеттің дара (бөлек) меншігінде болатын, ал ортақ мүлік оларға ортақ үлестік меншік құқығында тиесілі болатын жылжымайтын мүлікке меншік нысаны;
  • кондоминиум объектісі – жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің дара (бөлек) меншігіндегі тұрғын және тұрғын емес үй-жайлардан және оларға ортақ үлестік меншік құқығымен тиесілі ортақ мүліктен құралған біртұтас мүліктік кешен;
  • кондоминиум объектісі қатысушыларының жиналысы – үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің кондоминиум объектісін басқаруға және күтіп-ұстауға байланысты шешімдерді ұжымдық талқылау және қабылдау үшін алдын ала белгіленген жерде және белгілі бір уақытта бірлесіп қатысуы;
  • кондоминиум объектісін күтіп-ұстау – басқару органымен жасасқан шартқа сәйкес сервистік қызмет субъектісі іске асыратын ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралар жиынтығы;
  • кондоминиум объектісінің жалпы мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстар – кондоминиум объектісінің жалпы мүлкін пайдалануға және жөндеуге, жер учаскесін күтіп-ұстауға, коммуналдық қызметтерді тұтынуды есепке алудың жалпы үйге ортақ аспаптарын сатып алуға, орнатуға, пайдалануға және тексеруге, кондоминиум объектісінің жалпы мүлкін күтіп-ұстауға тұтынған коммуналдық қызметтерге төлем төлеуге, сондай-ақ келешекте алда тұрған кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін немесе оның жеке түрлерін күрделі жөндеуге ақша жинақтауға жалпы жиналыстың шешімімен бекітілген ай сайынғы жарналар арқылы үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің міндетті шығыстар сомасы;
  • ортақ мүлік – дара (бөлек) меншіктегі үй-жайлардан басқа, кондоминиум объектісінің бөліктері (абаттандыру элементтерін және ортақ пайдаланылатын басқа да мүліктерді қоса алғанда, кіреберістер, баспалдақтар, лифтілер, төбелер, шатырлар, жертөлелер, пәтерден тыс не үйге ортақ инженерлік жүйелер мен жабдықтар, абоненттік почта жәшіктері, жер учаскесі);
  • сервистік қызмет субъектісі – кондоминиум объектісін күтіп-ұстау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға;
  • тұрғын үй инспекциясы – тексеру жүргізу арқылы тұрғын үй қорын басқару саласында мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы орган;
  • тұрғын емес үй-жай – тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) ортақ мүлік болып табылатын бөліктерін қоспағанда, тұрақты тұрудан өзге мақсаттарға пайдаланылатын жеке үй-жай (дүкен, дәмхана, шеберхана, кеңсе және сол сияқтылар);
  • тұрғын жайдың жалпы алаңы – тұрғын жайдың пайдалы алаңының және нормативтік-техникалық актілерге сәйкес төмендететін коэффициенттер қолданылып есептелетін балкондар (лоджиялар, дәліздер, террасалар) алаңдарының жиынтығы;
  • тұрғын жайдың пайдалы алаңы – тұрғын жайдың тұрғын алаңы мен тұрғын емес алаңының жиынтығы;
  • тұрғын жайдың тұрғын алаңы – тұрғын жайдағы (пәтердегі) тұрғын бөлмелердің (жатын бөлменің, қонақжайдың, балалар бөлмесінің, үйдегі кабинеттің және сол сияқтылардың) шаршы метрмен есептелетін алаңының жиынтығы;
  • тұрғын жайдың тұрғын емес алаңы – тұрғын жайдағы (пәтердегі) ішкі қосалқы бөлмелердің (ас үйдің, ванна бөлмесінің, дәретхананың, кіреберістің, дәліздің, пәтер қоймасының және сол сияқтылардың) шаршы метрмен есептелетін алаңының жиынтығы;
  • тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) жалпы алаңы – бүкіл тұрғын үйдің жалпы алаңы мен бүкіл тұрғын емес үй-жайлар алаңының, сондай-ақ тұрғын үйдің ортақ мүлкі болып табылатын бөліктері алаңының жиынтығы;
  • тұрғын үй-жай (пәтер) – тұрақты тұруға арналған және соған пайдаланылатын, тұрғын жайдың тұрғын алаңын да, тұрғын емес алаңын да қамтитын жеке үй-жай;
  • техникалық қадағалау – орындалған жұмыстардың сапасын, мерзімін, бағасын, оны қабылдауды және объектілерді пайдалануға тапсыруды қоса алғанда жобаны іске асырудың барлық сатысында құрылысты қадағалау;
  • уәкілетті орган – тұрғын үй қатынастары саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;
  • үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің кооперативі – кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін бірлесіп басқаруы үшін үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері құратын коммерциялық емес ұйым;
  • үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелері кооперативінің мүшесі – үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелері кооперативінің құрылтайшысы болып табылатын немесе берген өтінішінің негізінде үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері кооперативінің мүшелігіне қабылданған кондоминиум объектісіндегі үй-жайдың (пәтердің) меншік иесі.
 4. Осы Қағиданың сақталуына Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен ғимараттарды, үй маңындағы аумақта басқарумен және ұстаумен айналысатын меншік нысанына қарамастан заңды және жеке тұлғалар жауапты болады. Осы Қағиданың сақталуын бақылауды өз құзыретінің шегінде уәкілетті орган жүзеге асырады.

 

2-бөлім. Тұрғын үй қорын күтіп-ұстау

1-тарау. Кондоминиум құру

 1. Үй-жайлардың (пәтерлердің) екі және одан да көп меншік иелеріне тиесілі тұрғын үйлерде кондоминиум құрылады.

Кондоминиум заңды және жеке тұлғаларға, мемлекетке екі және одан да көп тұрғын және тұрғын емес үй-жайларға меншік құқығын және оларға ортақ үлестік меншік құқығымен тиесілі ортақ мүлікті беру кезінен бастап құрылады.

 1. Кондоминиум объектісі жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бірыңғай кешен ретінде тіркелуге тиіс. Құрылған күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде басқару органы кондоминиум объектісін тіркеуге байланысты функцияны орындауға міндетті.

Кондоминиум объектісін тіркеу кондоминиум қатысушысының не басқару органының өтініші бойынша, ортақ мүліктің құрамын және әрбір үй-жайдың құқық иелерінің үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің ортақ меншіктегі үлесінің мөлшерін айқындайтын құжаттарды (үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелері үлесінің есебі) тіркей отырып жүзеге асырылады.

Кондоминиумге меншік құқығы оны мемлекеттік тіркегеннен кейін пайда болады. 

2-тарау. Тұрғын үй қорын басқару

 1. Тұрғын үй қорын басқару үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жалпы жиналысының негізінде жүзеге асырылады.

Жиналыс басқару органының бастамасы бойынша, сондай-ақ үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің кемінде оннан бір бөлігінің талап етуі бойынша өткізіледі. Жергілікті атқарушы органдар тұрғын үйді басқарушыны (менеджерді) не кондоминиум объектісін басқару үшін заңды тұлғаны сайлау немесе жалдау туралы мәселені шеше отырып, үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жиналысын өткізуге бастама жасауға құқылы.

 1. Үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жиналыстарында кондоминиум объектісін басқарумен және күтіп-ұстаумен байланысты мәселелер қаралады және олар бойынша шешімдер қабылданады.
 2. Үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жиналыстарын ұйымдастыру рәсімі кондоминиумның әрбір объектісі бойынша жеке жүзеге асырылады.
 3. Үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жиналыстары аудио-бейне жазып алуды қолданумен өткізуге құқылы.
 4. Үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жиналысында:

1) кондоминиум объектісін басқару нысанын таңдауға немесе өзгертуге;

2) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін басқаруға және күтіп-ұстауға арналған жарналардың мөлшерін бекіту;

3) жылдық бюджетті және кірістер мен шығыстардың жылдық сметасын бекіту, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

4) кондоминиум объектісін басқару шартын жасасу, өзгерту немесе бұзу туралы шешімдер қабылдау;

5) әділет органдарындағы құқықтық кадастрға өзгерістер енгізу;

6) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізу туралы шешім қабылдау;

7) жинақ шотында жиналған ақшаны жұмсау;

8) сервистік қызмет субъектісінің көрсететін қызметтерін таңдау және (немесе) олардан бас тарту;

9) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу, жаңғырту, жөндеу жүргізуге арналған шығыстар сметасын бекіту;

10) үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің тексеру комиссиясын сайлау;

11) жинақ шотында қаражат жинақтау үшін ай сайынғы жарналар сомасын тұрғын (тұрғын емес) үй-жайдың пайдалы алаңының бір шаршы метріне арналған есеппен, республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңында тиісті қаржы жылына белгіленген 0,02 еселенген айлық есептік көрсеткіштен (бұдан әрі – АЕК) асатын мөлшерге ұлғайту;

12) басқару органының тиісті жалға алу (өтеусіз пайдалану) шартын ресімдеумен, кондоминиум объектісінің ортақ пайдаланудағы орындарын (пайдалануы шектеулі орындары) пайдаланумен, сонымен бірге пайдалануға берумен байланысты мәселелер міндетті түрде қарауды және мақұлдауды талап етеді.

 1. Үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері жиналысының бастамашылары алдағы жиналыстың өтетін күні, орны және күн тәртібі туралы барлық үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерін кемінде он күн бұрын хабардар етеді.
 2. Үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелеріне жиналыстың өтетіні туралы хабарлау дәліздерде, лифтілерде және басқа да көрінетін жерлерде, бар болған жағдайда интернет-ресурстарда мемлекеттік және орыс тілдерінде хабарландыру орналастыру арқылы жүргізіледі.
 3. Белгіленген күні және уақытта үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері белгіленген жерде жиналады.
 4. Үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінен жиналысты жүргізу үшін төраға, хатшы және дауыстарды есептеуге жауапты тұлға сайланады.
 5. Жиналыстың төрағасы мен хатшысы үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жиналысына келген адамдарды олардың қолдарын жинау арқылы тіркеуді жүргізеді.

Тіркеу парағында жиналыстың күн тәртібі, жиналысты өткізу күні, сауалнама мәліметтерін (меншік иесінің тегі, аты, әкесінің аты) көрсете отырып, үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің мекенжайы, сондай-ақ үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің қолын қоятын баған болуы тиіс.

 1. Жиналыстың төрағасы өткізілетін жиналыстың күн тәртібін жариялайды.
 2. Жиналыстың күн тәртібін бекіту үшін төраға үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелеріне дауыс беруді ұсынады.
 3. Дауыстарды есептеуге жауапты тұлға дауыстарды санау арқылы дауыс беру қорытындысын шығарады.
 4. Егер жиналған үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жартысынан көбі дауыс берсе, жиналыстың күн тәртібі бекітілген болып есептеледі.

Күн тәртібіне өзгерістер енгізу қажет болған жағдайда төраға жиналыстың жаңа күн тәртібін жариялайды.

 1. Дауыстарды есептеу қорытындысы бойынша, күн тәртібі өзгерген жағдайда, төраға жиналыстың жаңа күн тәртібін жариялайды.
 2. Төраға жиналған адамдарға жиналыстың күн тәртібінің әрбір мәселесін талқылауды ұсынады.

Талқылау қорытындысы бойынша төраға жиналған адамдарға жиналыс күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беруді ұсынады.

 1. Жиналыстың шешімі жиналысқа тікелей қатысқан үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жалпы санынан көпшілік дауыспен қабылданады.
 2. Үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жиналысы үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жалпы санынан кемінде үштен екісі болған кезде заңды болады. Үй-жайдың (пәтердің) әрбір меншік иесінің бір ғана дауысы болады.

Егер үй-жайдың (пәтердің) меншік иесіне бірнеше үй-жайлар (пәтерлер) тиесілі болса, ол тиісінше дауыс санына ие болады.

Егер пәтер бірнеше меншік иелеріне тиесілі болса, онда дауыстарды санаған кезде «бір пәтер – бір дауыс» қағидаты қолданылады.

 1. Хатшы үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелері жиналысының шешімін уәкілетті орган бекіткен үлгі бойынша хаттама түрінде ресімдейді.

Үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері жиналысының хаттамасы тіркеу парақтарымен бірге тігіледі және нөмірленеді.

Жиналыстың хаттамасына төраға, хатшы және дауыстарды есептеуге жауапты тұлға қол қояды, сондай-ақ үй-жайлардың (пәтерлердің) барлық меншік иелерінің назарына жеткізіледі.

         Егер жиналыс жылдық есептер бойынша өткізілетін болса, жиналыстың хаттамасына тексеру комиссиясының мүшелері қосымша қол қояды.

 1. Жиналыстың хаттамалары тіркеу парақтарымен, тоқсандық есептермен бірге олар болған жағдайда интернет-ресурстарда орналастырылады.
 2. Кворум жиналмаған жағдайда жазбаша сауалнама жүргізу арқылы дауыс беру жүргізіледі.
 3. Жазбаша сауалнама жүргізу туралы шешім жиналыста қабылданады және хаттамада көрсетіледі.
 4. Жазбаша сауалнама кондоминиумның әрбір объектісі бойынша жеке жүргізіледі.
 5. Жазбаша сауалнама жүргізуді ұйымдастыру үшін үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері арасынан жауапты тұлғалар тағайындалады, олар әрбір пәтерді аралап, үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелеріне дауыс беру парағын табыстайды.
 6. Егер үй-жайдың (пәтердің) меншік иесіне бірнеше үй-жайлар (пәтерлер) тиесілі болса, онда ол жазбаша сауалнаманы жүргізген кезде, тиісінше дауыс санына ие болады.

Егер пәтер бірнеше меншік иелеріне тиесілі болса, онда дауыстарды санаған кезде «бір пәтер – бір дауыс» қағидаты қолданылады.

 1. Әрбір дауыс беру парағында реттік нөмірі, талқылауға ұсынылған мәселелер, үй-жайлар (пәтерлер) меншік иесінің мекенжайы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), қол қоюға арналған орын, сауалнама жүргізуге жауапты тұлғалардың қолтаңбасы болуға тиіс. Талқылауға ұсынылған мәселе бойынша «Қолдаймын», «Қарсымын» немесе «Қалыс қаламын» бағаналарында үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің қолы қойылады. Дауыс беру парағы уәкілетті орган бекіткен нысанға сәйкес келуге тиіс.
 2. Үй-жайлар (пәтерлер) меншік иесінің мәселелерді қосымша зерттеу қажеттілік болған кезде, жауапты тұлғалар дауыс парағын оған қалдырып кете алады.
 3. Дауыс берудің қорытындылары үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жиналысында шығарылады. Егер үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жартысынан көбі дауыс берсе, шешім қабылданған болып саналады.
 4. Егер дауыс беруге үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің кемінде үштен екісі қатысса, жазбаша сауалнама жүргізілген болып есептеледі.

Егер құрылыс салушы үй-жайды (пәтерді) меншік иесіне бермесе, онда ол жерде тұрып жатқан адамдар дауыс беруге қатыспайды.

 1. Жазбаша сауалнама нәтижесі бойынша хаттамада дауыс беру парақтары бойынша жинақталған деректер келтіріледі. Дауыс беру парақтары хаттамаға міндетті қосымша болып табылады және үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жалпы жиналысының хаттамасымен бірге тігіледі.
 2. Жазбаша сауалнама арқылы қабылданған шешім үй-жайлардың (пәтерлердің) барлық меншік иелері үшін міндетті болып табылады.
 3. Қайтадан жиналыс өткізу Қағиданың 2-тарауында анықталатын тәртіппен өткізіледі.
 4. Жиналыста тәртіпті сақтау үшін жиналыс бастамашылары полиция органдарына жүгіне алады.

 

3-тарау. Тұрғын үй қорын басқару органы

 1. Басқару органы оның қатысушыларының келісімімен анықталады.

         Басқару органын сайлау туралы мәселені жалпы жиналыста үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелері шешеді.

         Басқару органы мынадай нысандарда болуы мүмкін:

         1) кондоминиум объектісін басқару және күтіп-ұстау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғалар;

         2) үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің кооперативі (бұдан әрі – Ү(П)МИК);

         3) егер саны жиырма адамнан аспайтын болса, барлық меншік иелерінің тікелей бірлесіп басқаруы;

         4) Қазақстан Республикасының заңнамасына қарама-қайшы келмейтін басқа да нысандар.

         Басқару органы жоқ тұрғын үй иелердің, сондай-ақ Қағида қабылданғаннан кейін пайдалануға енгізілген тұрғын үйлердің меншік иелері басқару органын бір ай ішінде құруы қажет.

         Мұндай шешiмге дейiн бiртұтас кешен ретiнде кондоминиум объектісімен, сондай-ақ тұрғын үйдi коммуналдық қызметтермен орталықтандырылған қамтамасыз етумен байланысты мiндеттемелер бойынша меншiк иелерi ортақ жауап бередi.

 1. Үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелері арасында басқару органын сайлау туралы келісімге қол жеткізілмеген жағдайда, тұрғын үй инспекциясы үш ай мерзімге басқару органын анықтайды.

         Бiртұтас инженерлiк және коммуналдық қамтамасыз ету жүйесi бар және бiртұтас тұрғын үй-коммуналдық кешенін құрайтын көппәтерлi тұрғын үйде (немесе оның бiр бөлiгiнде) кондоминиум объектiсiн басқару нысандарының бiрі ғана қолданылуы мүмкiн.

 1. Басқару нысанына қарамастан әрбір кондоминиум объектісіне үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелері арасынан басқарушы (үйдің үлкені) және ол болмаған кезде оны ауыстыратын адам сайланады.
 2. Басқару органын сайлау, құру, бір басқару органынан екіншісіне ауысу бойынша мәселелер Қағиданың 2-тарауына сәйкес өткізілетін үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жалпы жиналысына шығарылады.
 3. Үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жаңа Ү(П)МИК құру туралы оң шешім қабылданған жағдайда, үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелері жиналысының хаттамасы және басқару органының құрылтай құжаттары одан әрі тіркеу үшін әділет органдарына жолданады.
 4. Басқару органын сайлау, ауыстыру немесе тұрғын үйдің басқа басқару органына өтуі кезінде үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің хаттамасы негізінде коммуналдық қызметтердің жеткізушілерімен, сервистік қызмет субъектілерімен және өзге де қызметтер түрлерімен тиісті шарттар жасалады.
 5. Егер тұрғын үйді басқару және күтіп-ұстау органы міндеттерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелері оны ауыстыру туралы мәселе қозғайды.
 6. Жаңадан сайланған басқару органы негізгі қаражаттар мен құжаттарды тапсыру қажеттігі туралы бұған дейінгі басқару органына хат жолдайды.

         Хатқа басқару органы куәландырған үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелері жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі қоса беріледі.

         Бір басқару органынан екінші басқару органына өту негізгі қаражаттарды және қаржы-шаруашылық қызметтің құжаттарын қабылдау-беру актісін жасау арқылы отыз күн ішінде жүзеге асырылады.

         Негізгі қаражаттарды және қаржы-шаруашылық қызметтің құжаттарын қабылдау-беру актісі мынадай ақпаратты қамтиды:

         1) берілетін тұрғын үйлер туралы мәліметтер (пәтерлер саны, тұрғын үйдің жалпы алаңы, тұрғын үйдің теңгерімдік құны және оның тозуы, ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізілген жыл, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін жөндеу, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкінің техникалық жағдайы);

         2) тұрғын үйге құқық белгілейтін құжаттар (техникалық төлқұжат, жер актісі);

         3) берілетін жабдықтар тізбесі (жалпы үйлік есептеуіш құралдары, лифтілер, мүгедектерге арналған көтергіштер, автоматтандырылған жылу пунктері);

         4) тұрғын үйді беру сәтіне ағымдағы және жинақ есеп шоттарындағы ақша қаражаттарының қалдығы;

         5) тұрғын үйді күтіп-ұстауға жұмсалған шығыстар және коммуналдық қызметтер бойынша берешегі бар тұлғалар туралы деректер;

         6) берілетін тұрғын үйлерге жүргізілетін түгендеу істері;

         7) коммуналдық қызметтерді жеткізушілермен жасалған шарттар;

         8) ортақ пайдаланудағы орындарды жалға беру бойынша шарттар;

         9) қаржы құжаттары (банктік шарттар, жалақы туралы тізімдемелер);

         10) үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелері жиналысының хаттамалары, соңғы үш жылдағы тоқсандық, жылдық есептер;

         11) шығыстарды растайтын құжаттары бар атқарылған жұмыстар туралы есептер;

         12) үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің талабы бойынша басқа да құжаттар.

         Қабылдау-беру актісін жасау үшін қабылдаушы тарап құрамына басқару органдарының, техникалық комиссия, беруші және қабылдаушы тараптардың тексеру комиссиясының, тұрғын үйге қызмет көрсететін сервистік компания өкілдері, олар бар болған жағдайда, кіретін жұмыс тобын құрады. Жұмыс тобы кондоминиум объектісінің ортақ мүлкінің және берілетін жабдықтың техникалық жағдайына тексеру жүргізеді.

         Қаржылық құжаттарды беру үшін екінші деңгейдегі банктерден (бұдан әрі – ЕДБ) ағымдағы және жинақтық есеп шоттардағы қалдық туралы үзінді талап етіледі.

         Тексеру аяқталғаннан кейін, ақаулар анықталған жағдайда, еркін үлгіде ақау актiсі жасалады.

         Қабылдау-беру актісі тігілген және нөмірленген болуы тиіс.

         Қабылдау-беру актісіне басқару органының басшысы, беруші және қабылдаушы тараптардың бухгалтерлері қол қояды.

         Қағиданың осы тармағы кондоминиум объектісін басқару және Ү(П)МИК кооперативінің төрағасын ауыстыру нысандарының барлық өзгертулеріне қолданылады.

 1. Кондоминиум объектілерін беру бойынша даулар сот тәртібімен шешіледі.
 2. Кондоминиум объектісінің үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жалпы жиналысында оң шешім қабылдаған жағдайда басқару органы уәкілетті орган бекіткен үлгі шартқа сәйкес кондоминиум объектісін басқару шартын жасайды.
 3. Басқару органына үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелері беретін кондоминиум объектісін басқару жөніндегі өкілеттіктер көлемі Қағиданың 43-тармағында көзделген тұрғын үй инспекциясының басқару органын анықтайтындығын қоспағанда, уәкілетті орган бекіткен кондоминиум объектісін басқарудың үлгілік шартына сәйкес міндетті түрде жасалатын кондоминиум объектісін басқару шартымен анықталады.
 4. Басқару органының кондоминиумның осы объектісінде сервистік және кондоминиум объектісіне жатпайтын өзге де қызметті жүзеге асыруына тыйым салынады.
 5. Оң шешім қабылдаған жағдайда, басқару органы сервистік компаниялармен және тұрғын үй-коммуналдық қызмет түрлеріне төлем құжаттарын өндеу, басып шығару бойынша ақпараттық-есептеу қызметтерін көрсететін ұйыммен тиісті шарттар жасасады.
 6. Басқару органы мәселені жалпы жиналыста келісу бойынша кондоминиум объектісінің жалпыға ортақ пайдалану (шектеулі пайдалану) орындарын беру туралы жалдау (өтеусіз пайдалану) шартын жасасады.

Жалға алушылар шатырға, жертөле орын-жайына және түрлі коммуникацияларға қолжетімділікті қамтамасыз етуге міндетті.

 1. Басқару органы танысу үшін үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелеріне, тұрғын үй инспекциясының лауазымды тұлғаларына және тексеру комиссиясына кондоминиум объектісінің құжаттарына қолжетімділікті қамтамасыз етуге міндетті.
 2. Басқару органы екі айдан артық уақытқа болмауы мүмкін емес.

         Басқару органы екі айдан артық уақыт болмаған жағдайда үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелеріне немесе тұрғын үй инспекциясы жалпы жиналыста оны ауыстыру туралы мәселені қояды.

 1. Басқару органы үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелері үшін веб-сайт құруға құқылы.
 2. Басқару органы бекітілген кестеге сәйкес аптасына кемінде екі рет үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерін (меншік иелері еместерді) қабылдауды жүргізеді.

         Бекітілген қабылдау кестесі мемлекеттік және орыс тілдерінде дәліздерде, лифтілерде және басқа да көрінетін қолжетімді жерлерге, бар болған жағдайда интернет-ресурстарда орналастырылады.

         Үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерін (меншік иелері еместерді) қабылдауды төраға, басқару органының басшысы не оны ауыстыратын адам жүзеге асырады.

         Үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерін (меншік иелері еместерді) қабылдаудан бас тартуға, сондай-ақ үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерін (меншік иелері еместерді) басқа тұлғаның қабылдауына жол берілмейді және басқару органының басшысын қайта сайлауға негіз болады.

         Басқару органы үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерін (меншік иелері еместерді) қабылдау журналын жүргізеді, онда үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің сауалнамалық деректері (тегі, аты-жөні, меншік иесінің мекенжайы), оның мәселесінің мәні, сондай-ақ өтінішке жауап көрсетіледі, ол ауызша немесе жазбаша берілуі мүмкін.

Басқару органы өтініштердің саны және олардың орындалуы туралы ақпаратты жылдық есеппен бірге үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелеріне ұсынады.

Есепті басқару органы есепті кезеңнен кейінгі айдың онына дейін уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша жазбаша нысанда немесе электрондық құжат нысанында әрбір үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелеріне жеке ұсынады.

         Қабылдау кезінде көтеріліп отырған мәселенің басқару органының құзыретіне кірмейтіндігі анықталса, онда қабылдауға келген адамға қандай органға және қандай тәртіппен жүгінуге болатындығы түсіндіріледі.

Үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерін (меншік иелері еместерді) қабылдау журналы тігілуге және нөмірленуге тиіс.

         Тұрғын үй инспекциясы басқару органының үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерін (меншік иелері еместерді) қабылдау журналын жүргізуін тексереді.

         Басқару органы басқару органының атауы, мекен-жайы, байланыс деректері және қабылдау уақыты туралы ақпаратты әрбір подъездің алдына/подъезде орналастыруы қажет.

 1. Басқару органы барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес органда кондоминиум объектісінің ортақ мүлкі мәселесі (үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің келісімінсіз қайта жоспарлау, ортақ мүлікті басып алу, дүкендер, қоғамдық тамақтану орындарын, ойын залдарын, сұлулық салондарын ашу) бойынша үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің мүдделерін білдіреді.
 2. Тұрғын үйді күтіп ұстауға арналған шығыстар бойынша және күрделі жөндеу жүргізу жөніндегі жинақтық есеп шотқа жарна салу бойынша үш айдан аса уақыт берешектері болған жағдайда басқару органы үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелеріне және меншік иелері еместерге берешектерін көрсетілген мерзімде өтеу қажеттігі туралы наразылық хатын жібереді.

Наразылық үй-жайлар (пәтерлер) меншік иесіне (меншік иесі еместерге) және оның отбасы мүшесіне қолма-қол тапсырылуы, сондай-ақ тапсырыс хатымен поштамен жіберілуі мүмкін.

 1. Үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иесі берешегінің барлығы туралы наразылық хатын алғаннан кейін оны өтеу бойынша шаралар қолданбаған жағдайда басқару органы Қазақстан Республикасының Азаматтық процессуалдық кодексіне сәйкес берешекті өндіріп алу туралы талаптармен сотқа жүгінеді.
 2. Басқару органы кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін сақтау және оның қауіпсіз пайдаланылуы бойынша шараларды қабылдайды.
 3. Басқару органы лауазымды тұлғалар сияқты Заңда және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерінде көзделген тәртіппен міндеттерді орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін жауапты болады.

 

4-тарау. Үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері

 1. Үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелері:

         1) жалпы жиналыста басқару органын сайлау туралы мәселені шешеді;

 2) уәкілетті орган бекіткен кондоминиум объектісін басқарудың үлгілік шартына сәйкес басқару органымен міндетті түрде жасалатын кондоминиум объектісін басқару шартын жасау туралы мәселені жалпы жиналыста қарайды;   3) оң шешім қабылданған жағдайда басқару органымен шарт жасайды;

         3) оң шешім қабылданған жағдайда басқару органымен шарт жасасады;

4) үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жалпы жиналысында белгіленген мөлшерде кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға және ағымдағы жөндеуге ЕДБ-ғы ағымдағы есеп шотқа ай сайын жарналар (төлемдер) салады;

5) жинақтау шотына 0,02 еселенген АЕК кем емес немесе үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жалпы жиналысында белгіленетін мөлшерде кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге арналған соманы ай сайын салады;

6) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге арналған соманың мөлшерін, егер ұсынылып отырған соманың мөлшері тұрғын (тұрғын емес) үй-жайдың пайдалы ауданының бір шаршы метріне есептегенде республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңымен тиісті қаржы жылына белгіленген 0,02 еселенген АЕК асатын болса жалпы жиналыста қарайды және бекітеді.

Бұл ретте, күрделі жөндеуге ұсынылған соманың мөлшері 0,02 еселенген АЕК-ға тең болса, онда аталған мәселені жалпы жиналыста қарау талап етілмейді;

         7) дара (бөлек) меншіктегі орта мүлікті және үй-жайларды сақтауға және қауіпсіз пайдалануға көмек көрсетеді.

 1. Үй-жайды жалдаушы (жалға алушы), сондай-ақ оның меншік иелері (өзге де құқық иелері) болып табылмайтын басқа тұлғалар немесе олардың өкілдері:

         1) дара (бөлек) меншіктегі ортақ мүлікті және үй-жайларды сақтауға және қауіпсіз пайдалануға көмек көрсетеді;

2) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға және ағымдағы жөндеу үшін ЕДБ-дағы ағымдағы шотына үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің келісімі бойынша ай сайын жарналар (төлемдер) төлейді;

         3) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге арналған соманы үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің келісімі бойынша үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жалпы жиналысында белгіленген мөлшерде жинақ шотына ай сайын салады;

         4) кондоминиум объектісі үй-жайларының барлық тұрғындары және жалдаушылары (жалға алушылары) үшін ортақ Қағида талаптарын сақтайды.

         Үй-жайды жалдаушының (жалға алушының), сондай-ақ оның меншік иелері (өзге де құқық иелері) болып табылмайтын басқа тұлғалардың немесе олардың өкілдерінің кондоминиум объектісін басқарумен байланысты мәселелерді қарау кезінде дауыс беруге құқығы жоқ.

 

5-тарау. Басқару органының қаржы-шаруашылық қызметі

 1. Кондоминиумның әр объектісіне басқару органы кондоминиум құрылған сәттен бастап он бес жұмыс күні ішінде ЕДБ-да бір ағымдағы шот ашады, оған үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға және ағымдағы жөндеуге жұмсалатын жарналары (төлемдері) аударылады, сондай-ақ кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге сома жинақтау үшін ЕДБ-да бір жинақ шотын ашады.

         Бұл талаптар Қағида қабылданғанға дейін пайдалануға енгізілген тұрғын үйлерге де қолданылады. Ағымдағы және жинақ шоттарын ашу мерзімі Қағида қабылдаған сәттен бастап есептеледі.

         Қаражатты жұмсаудың есебі, осы шоттардағы ақша айналымы туралы есеп үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерімен келісуімен мақсаты бойынша бөлек жүргізіледі.

 1. Үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жалпы жиналысында мыналар қаралады және бекітіледі:

1) үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері ортақ мүлікті күтіп-ұстауға және жөндеуге төлейтін ай сайынғы жарналары;

2) табиғи монополиялар субъектілерінің тарифтері, ең аз жалақы деңгейі, құрылыс материалдарының бағалары, ортақ мүлікті күтіп-ұстаумен байланысты тауарлар мен қызметтердің бағалары көтерілген жағдайда, ай сайынғы жарналарды көбейту;

         3) ортақ мүлікті күрделі жөндеуге, жаңғыртуға, жөндеуге арналған сомаларды жинақтау үшін үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жарналарын көбейту (жинақ шот);

         4) жалға берілген (жалға алған) ортақ мүлік үшін төлем мөлшері;

         5) өзге де түсімдер (өз еркімен жеке инвестициялар және басқалар).

         6) әкімшілік шығыстар, оларға:

         басқару органы қызметкерлерінің еңбек ақысын төлеуге арналған шығыстар;

         басқару органы қызметкерлерінің еңбек ақысына төлемдер (әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар);

         кеңсе тауарларына, ұйымдастыру техникасына және оған қызмет көрсетуге арналған шығыстар;

         өндірістік шығыстар:

         жертөле үй-жайларын және ортақ пайдаланудағы басқа да орындарды дезинфекциялау, дератизациялау, дезинсекциялау бойынша қызметтер;

өртке қарсы құрал-жабдықтарды күтіп-ұстау, өрт сөндіргіштерді сатып алу және қуаттау, арнайы жазуларды, сілтемелерді жүзеге асыру, эвакуациялау жоспарлары мен сызбаларын ресімдеу өртке қарсы іс-шараларға арналған қызметтер;

         көгалдандыру бойынша қызметтер (жасыл желектер мен гүлзарларды отырғызу, қарау, қию);

         қоқыс құбырларын, үйге іргелес аумақтарды санитарлық тазалау, қоқысты (кәрізі жоқ үйлерде – қазылған шұңқырларды тазалау, ауладағы дәретханаларды тазалау және ақтау), қарды және жапырақтарды шығару;

         ортақ пайдалану орындарында орталық жылыту, сумен қамту, су тарту, электрмен жабдықтау, желдеткіш жүйелеріне қызмет көрсету және жылу маусымына дайындық бойынша қызметтер;

         авариялық жағдайларды жою бойынша қызметтер;

         шағын сәулет нысандары мен қоршауларды ағымдағы жөндеу және сырлау;

         интернет-ресурсқа қызмет көрсету жатады.

Жоғарыда көрсетілген өндірістік шығыстар сервистік қызмет субъектілеріне берілуге тиіс.

 1. Шығыстар сметасын бекіткен кезде шығыстардың базалық үлесі уәкілетті орган бекіткен Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстар сметасын есептеу әдістемесіне сәйкес анықталады.
 2. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға жұмсалатын шығыстар ай сайын жүргізіледі.
 3. Егер меншік иелерінің келісімінде өзгеше көзделмесе, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға жұмсалатын шығыстарды үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері олардың ортақ мүліктегі үлесіне мөлшерлес алаңда (шаршыда) көтереді.

         Тұрғын емес үй-жайлардың иелерi ортақ мүлiктi пайдалану бойынша белгiленген сметадан тыс, өздерi жүзеге асыратын өндiрiстiк, сауда және ұқсас қызметке байланысты шығыстарды жабуға мiндеттi.

 1. Кондоминиумның ортақ мүлкін күтіп-ұстауға кеткен шығыстар тізбесі тұрғын үйлердің түріне, қабаттылығына, кіреберістер санына, конструктивті ерекшеліктеріне, үйге іргелес аумағының және басқа да құрылыстың жеке ерекшеліктерінің алаңына және абаттандырылуына, олардың техникалық жағдайына және физикалық тозуына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
 2.  Ортақ мүлікті күтіп-ұстауға кеткен шығыстарға үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жалпы жиналысында қаралмаған қосымша шығыстарды қосуға рұқсат етілмейді. Кондоминиум объектісін күтіп-ұстаумен байланысты шығындар, оның ішінде қосымша қызметтер (өз еркімен) Заңға сәйкес жалпы жиналыста қаралуға және тұрғындардың көпшілік дауысымен қабылдануға тиіс.
 3. Басқару органы жалпы жиналыстың шешімі бойынша ғана ағымдағы және жинақ шотында жиналған ақшаны тұрғын үйді күтіп-ұстауға арналған қаражатты жұмсау бойынша шаралар қабылдайды.
 4. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін жалға беруден түсетін табыстар кондоминиум объектісінің ағымдағы шотына есептеледі.
 5. Басқару органы келесі күнтізбелік жылдың үшінші айының соңғы күнінен кешіктірмей, жыл сайын үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жалпы жиналысына әр кондоминиум объектісіне жеке кондоминиум объектісін басқару мәселелеріне (қаражатты жұмсау, сервистік компанияның атқарған жұмысы, үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінен келіп түскен өтініштер саны және оларды шешу нәтижелері туралы және басқа да ақпаратты) байланысты есепті, сондай-ақ төртінші тоқсанға арналған есеппен бірге жылдың қорытындылары бойынша есеп береді.
 6. Кондоминиум объектісін басқару бойынша тоқсандық есептер уәкілетті органның бұйрығымен бекітілген нысанға сәйкес болуға тиіс және басқару органы кондоминиумның әр объектісі бойынша есепті интернет- ресурстарда орналастыруға тиіс.
 7. Жыл сайынғы есептер үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жалпы жиналысының хаттамасымен бекітілуге тиіс.
 8. Кондоминиум объектісін басқару бойынша тоқсандық және жылдық есептерде басқару органы басшысының, бухгалтердің қолдары болуға тиіс және мөрмен расталады.

Жылдық есептерде тексеру комиссиясы мүшелерінің қолдары және тексеру комиссиясының қорытындысы болуға тиіс.

 1. Басқару органы кондоминиум объектісі меншік иелерінің талабы бойынша банктік есеп шоттарындағы ақша қаражаттарының жағдайы және айналымы туралы, тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) күтіп-ұстауға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге, тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) күтіп-ұстауға арналған қаражаттар бойынша қағаз және электронды түрде және соңғысын тиісті интернет-ресурста орналастыру арқылы ақпарат береді.
 2. Кондоминиум объектісін басқару органы мен үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелері арасында басқару органын немесе оның басшысын ауыстыру мәселелері бойынша даулар сот тәртібінде шешілген жағдайда басқару органының сот шығындарын үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің ақша қаражаттарына жатқызуға құқығы жоқ.
 3. Басқару органы үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жалпы жиналысында келісілмеген мақсаттарға жұмсалған ақша қаражаттарын қайтарып береді.

 

6-тарау. Тексеру комиссиясы

 1. Тексеру комиссиясыүш жылдан аспайтын мерзімге жалпы жиналыста үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері арасынан сайланады.
 2. Тексеру комиссиясы мүшелерінің саны үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жалпы жиналысында анықталады.

         Жалпы жиналыс белгілі бір функцияларды орындау үшін тексеру комиссиясының құрамына қосымша мүшелерді сайлай алады, ал қажет болған жағдайда – шеттен адамдарды тарта алады.

 1. Жалпы жиналыстың жүктелген міндеттерді орындамаған немесе оған берілген құқықтарды асыра пайдаланған жағдайларда тексеру комиссиясының мүшесін оның құзыретінің мерзімі аяқталғанға дейін кері шақыруға құқығы бар.
 2. Тексеру комиссиясы төрағадан, мүшелерден және хатшыдан тұрады.
 3. Үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің тексеру комиссиясы кондоминиумның әр объектісі бойынша қаржылық тексеруді жүргізеді.
 4. Өз қызметі барысында тексеру комиссиясы сонымен қатар:
  • қызметтер үшін төлемдердің;
  • атқарылған жұмыстардың актілерін және тауарлық-материалдық құндылықтарды есептеп шығару актілерін ресімдеудің;
  • бюджетке төлемдердің;
  • әр объект (тұрғын үй, ғимарат) бойынша тоқсандық есептердің;
  • еңбек шарттарын ресімдеудің;
  • басқару органдары мүшелерінің міндетті төлемдерді енгізуінің;
  • қаржы қаражатының есебіне алынған ақша қаражаттарды жұмсаудың және ресімдеудің;
  • басқару органының ақшалай міндеттемелерін өтеуінің уақтылығын және дұрыстылығын тексереді.
 1. Тексеру комиссиясы басқару органының тоқсандық және жылдық есептері бойынша, сондай-ақ ол ұсынған жылдық кiрiстер мен шығыстар сметасы бойынша қорытынды бередi.
 2. Тексеру комиссиясы үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жалпы жиналысында тоқсандық есепті ұсынған кезде басқару органының қаржы-шаруашылық қызметін тексеру актісін үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің назарына жеткізеді.
 3. Басқару органының лауазымды тұлғалары мен олардың отбасы мүшелерi, не олармен бiр пәтерде тұратын меншiк иелерi бiр мезгiлде тексеру комиссиясының мүшелерi болуға құқылы емес.

 

3-бөлім. Тұрғын үй қорын және оған іргелес аумақты күтіп-ұстау және жөндеу

 1-тарау. Тұрғын үй қорын ағымдағы күтіп-ұстау

 1. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстаудыжәне ағымдағы жөндеу жүргізуді тиісті шарттар жасау арқылы үй-жайлардың меншік иелерінің жалпы жиналысында бекітілген сервистік компания жүзеге асырады.
 2. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін ағымдағы күтіп-ұстау мынадай жұмыс түрлерін қамтиды:

         1) орталық жылыту жүйелерін жуу, қысыммен тексеру, реттеу және жөндеу;

         2) баспалдақ алаңдарында, шатырларда, кіреберістер мен кіру топтарында, техникалық үй асты қоймаларында, лифтілердің шахталарында және машиналық үй-жайларында жанып кеткен лампаларды ауыстыру;

         3) терезе жақтауларын және есіктердің жақтарын, терезелерді, терезелер мен есік торларын жуу, кіретін есіктердегі жеткізгіштерді орнату және алып тастау;

4) баспалдақ марштарын, алаңдарды және холлдарды, лифт кабиналарының едендерін сыпыру және жуу;

5) қабырғаларды, есіктерді, пошта жәшіктерін, терезе алды тақтайларын, жарықтандыру құрылғыларын, жылыту құрылғыларын, сүйеніш тетіктерді, баспалдақтардың металл элементтерін, электр есесптегіштерінің шкафтарын ылғал шүберекпен сүрту;

6) қабырғаларды, есіктерді, лифт кабиналарының төбесін ылғал шүберекпен сүрту;

7) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін қоқыстан тазарту, дезинфекциялау, дератизациялау және дезинсекциялау.

         Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін ағымдағы күтіп-ұстауға бақылау басқару органына жүктеледі.

 1. Басқару органы қызмет көрсету бойынша сервистік компанияларды таңдауды жалпы жиналысқа шығарады.
 2. Сервистік компанияларға мынадай қызметтерді көрсететін ұйымдар жатады:

         1) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін техникалық күтіп-ұстау;

         2) жалпы үйлік инженерлік жүйелерге ыстық және суық сумен қамтамасыз ету, кәріз, орталықтандырылған жылыту, электрмен жабдықтау техникалық қызмет көрсету;

         3) авариялық жағдайларды жою;

         4) дәнекерлеу және сантехникалық жұмыстар жүргізу;

         5) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін санитарлық күтіп-ұстау және пайдалану;

         6) іргелес аумақты тазалау;

         7) жасыл желектерді кесу;

         8) домофонды орнату және қызмет көрсету;

         9) бейнебақылауды орнату және қызмет көрсету;

         10) бухгалтерлік қызмет;

         11) заңгерлік қызмет;

         12) интернет-ресурсқа қызмет көрсету;

         13) лифтілерге және мүгедектерге арналған көтергіштерге техникалық қызмет көрсету;

         14) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге қызметтерді көрсету.

 1. Лифтілерге техникалық қызмет көрсету:

         1) лифтілерді монтаждау, пайдалануға енгізу, сервистік қызмет көрсету «Жүк көтергіш механизмдерді пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 359 бұйрығына сәйкес жүргізіледі;

         2) лифт тұрғын ғимараттың инженерлік құрылғысы болып табылады, оны күтіп-ұстауға кететін шығыстарға тұрғын үйдің барлық тұрғындары қатысуға тиіс. Лифтіні күтіп-ұстауға кеткен шығыстар тұтынушы тұрып жатқан тұрғын үй-жайдың жалпы алаңының бір шаршы метрі есебінен анықталады;

         3) лифтіге техникалық қызмет көрсету үшін төлем 1 және 2-қабаттарда тұратын тұрғындардан басқа барлық тұрғындардан алынады;

         4) тұтынушы лифтілер толық бір тәуліктен аса уақыт тұрып қалған жағдайда, лифтілерге қызмет көрсетуге төленетін төлемді мөлшерлеп төмендетуге құқылы.

 Жолаушылар және жүк-жолаушылар лифтілерімен жабдықталған үйлерде (подъезде бір лифтіден көп) лифтілер толық бір тәуліктен аса уақыт тұрып қалған жағдайда, тұтынушыларға қайта есептеу жүргізілмейді;

         5) егер лифт 24 сағаттан кем уақытта жұмыс істемесе, халыққа қызметтің уақытша көрсетілмегені үшін төлемді қайта есептеу жүргізілмейді;

         6) техникалық қызмет көрсету техникалық процеске сәйкес жұмыстардың мынадай түрлерін қамтиды:

         лифтілерді тәулік бойы техникалық қадағалау;

         лифтілерге тәулік бойы авариялық қызмет көрсету;

         лифтілерді ай сайынғы техникалық қарау;

         лифтілерді жыл сайынғы жоспарлы жөндеу, екі жұмыс күні ішінде;

лифтілік диспетчерлік байланысқа және дабылдамаға техникалық қызмет көрсету;

         жыл сайынғы техникалық куәландыру.

2-тарау. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін ағымдағы жөндеу

 1. Ағымдағы жөндеуді жүргізу туралы шешімді үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері Қағидаға сәйкес жүргізілетін жалпы жиналыста қабылдайды.
 2. Басқару органы ортақ мүліктің ақау актісін жасайды.
 3. Ақау актісі үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жалпы жиналысында бекітіледі, сондай-ақ ағымдағы жөндеуді жүргізетін ұйым анықталады.
 4. Ортақ мүліктің ағымдағы жөндеуін жүргізу бойынша қызмет түрлеріне тиісті рұқсаты, лицензиясы және сертификаты бар ұйымды анықтаған соң, басқару органы онымен тиісті шарттар жасасады.
 5. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне ағымдағы жөндеу қажет болған жағдайда жүргізіледі және ол мынадай жұмыс түрлерін жүргізуді қамтиды:

         1) жергілікті пішіннің бұзылуын жою, іргетастардың, желдеткіштердегі жел тесіктерінің, жертөлелерге кіреберістердің зақымданған учаскелерін күшейту, қалпына келтіру;

         2) түйіскен жерлерді герметизациялау, сәулет элементтерін қалпына келтіру, қасбеттерді және төменгі қабаттарды жөндеу, сырлау, шаю;

         3) шатыр жабындарын жөндеу, ішкі және сыртқы суағардың, жақтаулы торлардың элементтерін ауыстыру, жарықтандыруды, желдеткіштерді жөндеу;

         4) қабырғалардың, төбелердің сылақтарын қалпына келтіру, баспалдақ алаңдарын, техникалық және қосымша үй-жайларды жөндеу;

         5) ыстық және суық сумен қамту жүйелерінің жекелеген элементтерін ауыстыру және қалпына келтіру, қажет болған жағдайда тікқұбырларды өшіру және қосу;

         6) өрт сөндірудің жекелеген элементтерін (құбырларды, өрт құбырларына қосуды және тікқұбырларды қоса алғанда) ауыстыру және қалпына келтіру;

         7) кәріз жүйесінің жеке элементтерін ауыстыру және қалпына келтіру, оның ішінде пәтер ішіндегі сантехникалық құрылғыларды қоспағанда, қоқыстарды жою;

         8) үй ішіндегі электр құрылғысының жұмыс қабілеттілігін: баспалдақ алаңын, жертөлелерді, лифтілердің шахталарын және машиналық үй-жайларын, шатырдың астын, холлдарды, электрқалқанын; кәбіл желілерін қалпына келтіру;

         9) желдеткіш және жуып-шаятын құрылғыларды, қоқыс қабылдайтын орындағы қақпақшалар мен жапқыштарды қалпына келтіру;

         10) эмальмен сырланған болат жәшіктерді жөндеу, бекіткіштерді қалпына келтіру;

         11) төсеніштердің, тротуарлардың, өтпе жолдардың, жолдардың, демалуға арналған алаңдардың қоршауларын және жабдықтарын жөндеу және қалпына келтіру. Контейнерлерді, шағын сәулет нысандарын сырлау;

         12) лифтілерді, эскалаторларды, мүгедектерге арналған көтергіштерді ағымдағы жөндеу және қалпына келтіру;

         13) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге жұмыс түрлері.

 1. Ағымдағы жөндеуді аяқтаған соң, жөндеу жүргізген ұйым қол қою үшін атқарылған жұмыстардың актісін басқару органына береді.
 2. Ағымдағы жөндеу бойынша ескертулер анықталған жағдайда, жөндеу жүргізген ұйымға оларды жою үшін уақыт белгіленеді.

Ескертулер жойылған соң, тараптардың арасында атқарылған жұмыстардың актісіне қол қойылады, оның негізінде ұйымға жасаған жұмысы үшін төлем жүргізіледі.

3-тарау. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеу

 1. Күрделі жөндеу жүргізу туралы шешім үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жалпы жиналысында қабылданады.
 2. Басқару органы ортақ мүліктің ақау актісін жасайды.
 3. Ақау актісі үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жалпы жиналысында бекітіледі, онда сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттаманы (бұдан әрі – ЖСҚ) дайындау және ортақ мүлікке күрделі жөндеу жүргізу бойынша ұйым (мердігерлер) анықталады.
 4. ЖСҚ дайындау және ортақ мүлікке күрделі жөндеу жүргізу бойынша ұйым анықталған соң, басқару органы олармен тиісті шарттар жасасады.
 5. Күрделі жөндеуді осы қызмет түріне тиісті лицензиясы және сертификаттары бар сервистік компаниялар немесе операторлар жүзеге асырады, олармен кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкін жөндеуге шарт жасалады.

Үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері, күрделі жөндеу аяқталған соң, жөндеу жүргізген ұйым қол қою үшін атқарған жұмыстарының актісін басқару органына ұсынады.

 

________________________________

 

Материалдарды қандай да бір жолмен пайдалануға – Нұр-Сұлтан қаласының ресми сайтына белсенді гиперсілтеме болған жағдайда жол беріледі http://astana.gov.kz

Сәлеметсіз бе, мен Mr.iKomekпін - Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің iKomek бірыңғай байланыс орталығының виртуалды операторымын. Сервис алу үшін алғашқы тіркеуден өтіңіз немесе жеке кабинетке кіріңіз.
Введите свои данные.
Тіркеу сәтті өтті!
Жеке кабинетке кіру үшін өз логиныңыз бен кілтсөзіңізді енгізіңіз.
Өтініштің мән-жайын толықтай жазуды және болса фото/бейне материалдар тіркеуіңізді сұраймыз.
Сіздің өтінішіңіздің өңделу дәрежесін жеке кабинеттен қарай аласыз, сонымен қатар Сіз өтінішті тіркеу нөмірі бойынша іздеу қызметін пайдалана аласыз.
Өтініштің өңделу дәрежесі туралы ақпарат алу үшін өтініштің тіркеу нөмірін енгізіңіз.
Қандай да бір түйткіл туындады ма? Бұл сервисті тағы да пайдаланып көріңіз.
Енді Сіз iKomek орталығына өтініш жібере аласыз немесе өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіре аласыз.
iKomek орталығының «Өтінішті іздеу», «Сауалнамадан өту» сияқты қосымша қызметтерін пайдаланыңыз.
iKomek орталығы бойынша қосымша ақпаратпен «FAQ» / «Жиі қойылатын сұрақтар» бөлімінде танысуға болады.
Нұр-Сұлтан – жайлы өмір сүруге арналған қала!
iKomek 109