Name Address Teacher Phone
1 “Astana Medical College” State Communal Enterprise 16 Sh. Kudaiberdiuly Str. Sarzhanova Akbala Nurseitovna +7 7172 35-60-11, 8 701 449 53 31
2 “Specialized Medical Supply Base” State Municipal Institution of the Mayor’s Office of Astana 3 Beysekbayev Str. Aiguzhin Balabai Kairkeshevich 8 701 511 33 87, +7 7172 30-01-35
3 “Healthy Lifestyles Formation Center” LLP 6/2 Tauyelsizdik Ave. Kamliyeva Gulzhanat Yerkenovna 87015291813
4 “Training and Clinical Center” LLP 8 Ryskulov Str. Mussina Raikhan Ryskhanovna +7 7172 729371, 8 701 388 91 01, 8 707 118 11 01
5 “Pathologicoanatomic Bureau” SME on the basis of EM 1 Zhansugurov Str. Ko Anatoliy Yakovlevich +7 7172 57-51-72, 87775534400
6 “Center for AIDS Prevention and Combating” SME 5/1 I.Yessenberlin Str. Abdraimov Sabit Bekmaganbetovich +7 7172 38-15-80
7 “Center of Dermatology and Sexually Transmitted Diseases Prevention” SME on the basis of EM 50/2 Respublika Ave. Danbayeva Zhuldyz Seytkamzinovna +7 7172 39-69-79, 8 701 533 78 73
8 “Medical and Social Rehabilitation Center” SME on the basis of EM 12 Zhansugurov Str. Komarova Olga Nikolayevna +7 7172 33-12-52, 8 701 513 24 50, +7 7172 36-83-88
9 “Oncology Center” SME on the basis of EM 17 Manas Str. Toleutayev Mukhtar Yessenzhanovich +7 7172 56-04-26, 8 701 277 80 84
10 “TBDispensary” SME 14 ManasStr. Tsepke Anna Borissovna +7 7172 54-91-11, 87473117361
11 “Medical Center for Psychological Health” SME 12 Zhansugurov Str. Nurkatov Yerbol Maratovich +7 7172 54-75-10, 8 777 620 06 80
12 “Specialized House of Child” SMI 19 Manas Str. Zakariyanova Lailya Lukhmanovna +7 7172 54-75-16, 87078204623, 87019999031
13 “Perinatal Center No. 2” SME on the basis of EM 3/1 Tauyelsizdik Str. Urazbayeva Gulfairuz Galimovna +7 7172 36-60-70, 8 701 789 53 97
14 “Perinatal Center No. 1” SME on the basis of EM ул. Рыскулова, 8 Turakbayeva Dina Amangeldinovna +7 7172 43-27-57, 8 701 747 69 90
15 “Perinatal Center No. 3” SME on the basis of EM 28 A. Moldagulova Str. Khamidullina Zaituna Gadilovna +7 7172 39-58-18, 8 777 153 65 84
16 “Dentistry Center” Educational and Clinical Center” LLP 44 M. Auezov Str. Zhangereyev Aslan Toleushovich +7 7172 39-79-59, 8 775 545 10 40
17 “Municipal Children’s Infectious Diseases Hospital” SME 16 Ryskulov Str. Azhigulov Zhussupbek Kassymbekovich +7 7172 259652, 8 701 512 56 43
18 “Municipal Infectious Diseases Hospital” SME 22/3 Manas Str. Tulegenov Askar Muratovich 8 701 173 80 40
19 “Municipal Emergency Medical Care Station” SME on the basis of EM 12 Y. Dukenuly Str. Dyussenov Saparbek Serikovich +7 7172 32-75-27, 87057452301
20 “Dostyk” Family Health Center” SME on the basis of EM 24 Dosmukhameduly Str. Dossanov Serzhan Karimzhanovich +7 7172 918-555, 8 701 7474550
21 “Niyet” Family Health Center” SME on the basis of EM 64 R. Koshkarbayev Str. Balmukhamedov Nurtas Talgatovich +7 7172 28-04-78, 87018868999
22 “Shipager” Family Health Center” SME on the basis of EM 8 Ryskulov Str. Zhankubayev Bakhyt Bakhytbekovich +7 7172 48-12-11, 8701141988, 87055836061
23 “Demeu-2” UPTsSM SME on the basis of EM 11/1 Tauyelsizdik Ave. Abzalova Roza Abzalovna +7 7172 27-41-56, +7 7172 49-77-10, 8 701 888 59 37
24 “Demeu-1” UPTsSM SME on the basis of EM 1 Abylai Khan Ave. Abzalova Roza Abzalovna +7 7172 27-41-56, +7 7172 49-77-10, 8 701 888 59 37
25 “Municipal Polyclinic No. 10” SME on the basis of EM Street No. 188, Building 8 Bralov Askhat Zineshovich +7 7172 70-87-77, 8 701 731 19 72
26 “Municipal Polyclinic No. 9” SME on the basis of EM 16/1 Orynbor Str. Zhaksylykova Aigul Mukhtarovna 8 701 8387695, +7 7172 554362
27 “Shapagat Primary Medical Care” SME on the basis of EM 30 Abylai Khan Ave. Rakhymgaliyev Bereke Amangeldinovich +7 7172 36-08-81, 8 701 908 78 90
28 “Municipal Polyclinic No. 8” SME on the basis of EM 4/1 Sembinov Str. Kassymova Aigul Kubashevna +7 7172 524156, 8775 8863188
29 “Municipal Polyclinic No. 7” SME on the basis of EM 25, 29 Sh. Kudaiberdyuly Str. Kuanysheva Aigul Shalabayevna +7 7172 79-36-86, 8 701 628 93 88
30 “Municipal Polyclinic No. 6” SME on the basis of EM 3 Amanat Str. Baiserkina Dinara Satzhanovna +7 7172 35-34-24, 87023933409
31 “Municipal Polyclinic No. 5” SME on the basis of EM 20 Akan Seri Str. Tabuldina Altynshash Zhumashevna +7 7172 28-90-16, 8 701 532 86 16
32 “Municipal Polyclinic No. 4” SME on the basis of EM 1 Shevchenko Str. Shaimerdenov Serik Amenovich +7 7172 51-88-41, 8 701 512 71 97
33 “Municipal Polyclinic No. 3” SME on the basis of EM 56 Respublika Ave. Shametekov Iran Maratovich +7 7172 31-06-94, 87712986044
34 “Municipal Polyclinic No. 2” SME on the basis of EM 50 Respublika Ave. Ruspekova Lyazzat Assygatovna +7 7172 39-65-19, 8 701 147 36 47
35 “Municipal Polyclinic No. 1” SME on the basis of EM 28 Seyfullin Str. Garyaga Olga Borissovna +7 7172 32-36-40
36 “Municipal Children’s Hospital No. 2” SME on the basis of EM 64 Koshkarbayev Str. Aipov Rasulbek Rakhmanberdiyevich +7 7172 70-97-20 , 8-777-239-99-50
37 “Municipal Children’s Hospital No. 1” SME on the basis of EM 34 Zheltoksan Str. Pavlovets Larisa Pavlovna 35-12-50, 8(701) 614-91-22
38 “Municipal Hospital No. 2” SME on the basis of EM 6 Ryskulov Str. Li Ivan Ivanovich 57-72-27
39 “Municipal Hospital No. 1” State Municipal Enterprise on the basis of Economical Management 66 Koshkarbayev Str. Abduov Marat Karsybekovich 8(701) 533-38-58 т/ф: 23-42-23, 20-30-70