“Specialized Children’s and Youth Sports School for Hockey No.10” SME

Teacher: Kitarov Talgat Bolatovich

Phone: +7 7172 57-84-50, +7 7172 57-84-53

Address: 9 Munaitpassov Str.

ice hockey