Name of educational organization (according to the Certificate of Incorporation of Legal Entity) Legal address (postal code, district) Language of study Principal Phone
1 “Lyceum School No.1” State Institution of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 9 Zheltoksan Str. Russian Mendybayev Aidarbek Bulekbayevich 50-16-94
2 “Gafu Kairbekov Gymnasium School No.2” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 19 Seyfullin Str. Kazakh,
Russian
Shaimerdenov Gamil Magazhirovich 50-16-31
3 “Gymnasium School No.3” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 35 Respublika Ave. Kazakh,
Russian
Shevernyayeva Yelena Vassilyevna 50-16-95
4 “Zhambyl Zhabayev Gymnasium School No.4” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 3 Sh. Aymanov Str. Kazakh Syzdykova Bazarkul Sagyndykovna 50-16-55
5 “Gymnasium School No.5” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 16 Zh.Tarkhan Str. Kazakh,
Russian
Trufanov Aleksei Stefanovich 50-17-42
6 “Yuriy Gurov Gymnasium School No.6” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 47/1 Bogenbai Ave. Russian Krylova Tatyana Konstantinovna 43-17-42
7 “Gali Ormanov Gymnasium School No.7” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 57 Bogenbai Batyr Ave. Kazakh,
Russian
Aytova Zhanat Turysbekovna 50-14-72
8 “Secondary School No.8” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 56 Assan Kaigy Str. Kazakh Satmagambetov Sakan Yelyusizovich 50-17-74
9 “Zerde” School No.9 for Gifted Children” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Saryarka District, 20 Saryarka Ave. Kazakh Seksenova Aliya Sergaziyevna 50-18-01
10 “Kindergarten Primary School No.12” Complex” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 7 Kamysty Str. Kazakh,
Russian
Kalkamanova Saule Baltabayevna 41-63-35
11 “Secondary School No.13” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, “Promyshlenniy” Residential Area, 5 Shalkode Str. Russian Rakhymbekov Kanat Kekenovich 50-15-41
12 “Gymnasium School No.14” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 23 Moskovskaya Str. Kazakh,
Russian
Nadein Oleg Anatolyevich 50-14-80
13 “Lyceum School No.15” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 48/1 Saryarka Ave. Kazakh,
Russian
Zharkenov Bauyrzhan Kaparovich 50-14-97
14 “Tolegen Aybergenov Secondary General Education School No.16” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 81 Kenessary Str. Kazakh,
Russian
Aytmukhametova Balzhan Kaiyrtayevna 50-16-62
15 “Akan Kurmanov Gymnasium School No.17” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Yessil District, 9/1 Kabanbai Batyr Ave. Kazakh,
Russian
Umerbayeva Ramziya Faatovna 50-17-25
16 “Secondary School No.18” SI of Astana Office of Education Р010000 Astana, Saryarka District, 17 Bogenbai Batyr Ave. Kazakh,
Russian
Kabylova Nursulu Kalzhigitovna 50-15-74
17 “Secondary School No.19” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 32 Tamshaly Str. Kazakh,
Russian
Chizhevskaya Larissa Yevstafiyevna 50-15-57
18 “Secondary School No.20” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 62 Kartalinskaya Str. Russian Kossybayeva Altynai Makhmedunovna 50-15-60
19 “Secondary School No.21” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 4 Kemengeruly Russian Baimukhambetova Saulesh Kuatovna 50-15-76
20 “Gymnasium School No.22” SI of Astana Office of Education 010000, Astana, Almaty District, 16 Zh. Zhirentayev Str. Russian Seytmukhametova Roza Tulegenovna 50-17-51
21 “Secondary School No.23” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Saryarka District, 17 Taiburyl Str. Kazakh,
Russian
Mukhamadiyev Beymbet Mukhamedkazinovich 50-15-92
22 “Secondary School No.24” SI of Astana Office of Education 010000, Astana, Yessil District, Prigorodniy Residential Area, 127 Kazakh,
Russian
Sundetov Gabit Nassyrovich 28-15-33
23 “Secondary School No.25” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 9 Altynsarin Str. Kazakh,
Russian
Gaisina Sairan Toleukhanovna 50-66-47
24 “Kindergarten Primary School No.26” Complex of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 24 Konstitutsiya Str. Kazakh Zhangazakova Karlygash Yessimkhanovna 27-33-35
25 “Lyceum School No.27” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 5/1 Takha Hussein Str. Kazakh,
Russian
Sadvakassov Khakim Zhakeyevich 50-17-54
26 “Secondary School No.28” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 8 Petrov Str. Russian Brussevich Tatyana Appolinaryevna 50-15-04
27 “Secondary School No.29” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Almaty District, Zheleznodorozhniy Residential Area, 22 Gorky Str. Kazakh,
Russian
Dosmagambetova Karlygash Tortayevna 60-75-04
28 “Gymnasium School No.30” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 11 Petrov Str. Kazakh,
Russian
Azimkhanova Saule Mynshalovna 50-17-14
29 “Gymnasium School No.31” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 49 Kenessary Str. Kazakh,
Russian
Samsonova Irina Konstantinovna 50-17-05
30 “Gymnasium School No.32” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 25/3 Abylai Khan Ave. Kazakh,
Russian
Groder Viktor Germanovich 50-17-77
31 “N. Abdirov “Kindergarten Primary School No.12” Complex” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 2 Zhakhansha Dosmukhameduly Str. Kazakh,
Russian
Segizbayeva Almagul Tlektessovna 53-24-89
32 “Secondary School No.34” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Saryarka District, 23 Taiburyl Str. Kazakh Rakhimberlina Didar Alimovna 53-87-81
33 “Lyceum School No.35” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 9/1 Abai Ave. Kazakh,
Russian
Ahmedin Talgat Naimanbayevich 50-17-36
34 “Secondary School No.36” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 7 Karasai Batyr Str. Russian Abdynassirova Sara Aldybayevna 50-15-18
35 “Syrbai Maulenov Secondary School No.37” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 44/3 Kuyshi Dina Str. Kazakh,
Russian
Akhmetov Bazyl Aldeshevich 50-16-88
36 “Lyceum School No.38” СSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Almaty District, 8/2 Musrepov Str. Kazakh Acting Director, Balabekova Zhadyra Butagaliyevna 50-17-12
37 “Evening (Session) School No.39” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 22 A.Moldagulova Str. Kazakh,
Russian
Rymbayeva Raziya Bariyevna 50-18-14
38 “Alkei Margulan Secondary School No.40” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, Koktal Residential Area, 24 D.Babataiuly Str. Kazakh Irgebayev Yerbol Yeslyamovich 50-16-69
39 “Secondary School No.42” of Astana 010000 Astana, Almaty District, Kuigenzhar Residential Area, 6/2 Zhanaturmys Str. Kazakh Kaliyev Serik Sabyrbekovich 49-64-35
40 “Secondary School No.43” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, “Michurino” Residential Area, 18 Alakol Str. Russian Muldasheva Sholpan Kakenovna 29-43-73
41 “Secondary School No.44” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, Internatsionalniy R/A, 8 Nurlyzhol Kazakh,
Russian
Orynbayev Bakhytzhan Sharipbekovich 50-68-43
42 “Secondary School No.41” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, Koktal Residential Area, 1a Ardagerler Str. Russian Yessirkepova Marziya Temirgaliyevna 50-15-62
43 “Secondary School No.45” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Yessil District, Prigorodniy Village, 8/1 Ushkyshtar Str. Kazakh,
Russian
Kishibayev Baurzhan Kabazhayevich 50-67-29
44 “Kindergarten - Gymnasium School No.46” Complex” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 35 Aliya Moldagulova Str. Russian Baizulda Gulmira Zhanybayevna 39-84-18
45 “Kindergarten - Gymnasium School No.47” Complex” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 21 S.Seyfullin Str. Russian Todarash Olga Yevgeniyevna 50-16-42
46 “Secondary School No.49” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, Ondiris Village, 3 Saryadyr Lane Kazakh Dzhumartova Danara Meyranbekovna 50-15-97
47 “Raiymbek Batyr “Kazgarysh” Lyceum School No.50” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Almaty District, 6 Kuyshi Dina Kazakh Bolatayeva Roza Ablakimovna 35-68-76
48 “Gymnasium School No.51” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Almaty District, Karaotkel Micro-District, 5 Amanat Str. Kazakh Duysenova Kunimkhan Smagulovna 50-17-65
49 “Gymnasium School No.52” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 38 Burabai Str. Kazakh Baitassova Ulbosyn Bekmurzayevna 50-17-58
50 “Lyceum School No.53” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 17 Karkabat Str. Kazakh,
Russian
Abdrassilov Kazbek Zhakenovich 50-16-82
51 “Lyceum School No.54” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 4 Imanbayeva Str. Kazakh Amrina Galiyash Kuanyshbekovna 68-38-36
52 “Secondary School No.55” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 2 Zh. Dosmukhameduly Str. Kazakh,
Russian
Kazmukhanbetova Zhanat Talgatovna 50-15-24
53 “Lyceum School No.56” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 29/1 Chelyuskintsev Str. Kazakh Alpishev Zhumagazy Azenovich 50-18-07
54 “Secondary School No.57” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, Promyshlenniy Village, 46 Sharbakty Str. Kazakh Kaskyrbai Mukanuly 50-15-36
55 “Gymnasium School No.58” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Saryarka District, 22 Akan Seri Str. Kazakh Nugumanova Samal Botakhanovna 50-15-65
56 “Lyceum School No.59” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Yessil District, 5/1 Sauran Str. Kazakh,
Russian
Zhussupova Zaure Ginayatovna 50-17-95
57 “Lyceum School No.60” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 21/1 Kubrin Str. Kazakh,
Russian
Duysenova Ayman Zhumagaliyevna 50-18-21
58 “Secondary School No.61” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, Kartaly Str. Kazakh Zhangazakova Kenzhessary Abseytovna 50-15-86
59 “Lyceum School No.62” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, 41 Moskovskaya Kazakh,
Russian
Seytenova Aliya Maratovna 50-15-28
60 “Gymnasium School No.63” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, South East Residential Area (left side), 38 Lepsi Str. Kazakh,
Russian
Ponyaeva Irina Ivanovna 42-21-09
61 “Lyceum School No.64” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 15 G.Musrepov Str. Kazakh Bulambayeva Roza Akseitovna 50-17-33
62 “Gymnasium School No.65” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, Street No. 187, Building 18/4 Kazakh,
Russian
Temenova Saule Yermukhanovna 47-38-60
63 “Lyceum School No.66” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Yessil District, 33/1 Kunayev Str. Kazakh Shayakhmetova Aytzhan Yermukhanovna 50-18-55
64 “Gymnasium No.67” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Saryarka District, Street No. 188, Building 23/1 Kazakh Mukysheva Kuralai Balgabayevna
65 “Secondary School No.68” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Saryarka District, Koktal Village, 2 Kusmurun Str. Kazakh Zhakenbai Sharipkhan Kazhytayevich
66 “Gymnasium School No.69” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Yessil District, Ilyinka Residential Area, 141 Issatai Batyr Str. Kazakh,
Russian
Acting Director, Adamova Khatira Idrissovna 57-75-69
67 “Lyceum School No.70” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Almaty District, South East Residential Area (right side), 1 Maikaiyn Str. Kazakh Kaziyeva Maral Kadikenovna 50-15-31
68 “Lyceum School No.71” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Yessil District, Proyektnaya 200 Street, Building 4 Kazakh,
Russian
Aubakirova Shynar Aydarkhanovna 50-16-09
69 “Lyceum School No.72” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Almaty District, 25 A.Baitursynov Str. Kazakh,
Russian
Zhussupova Gulsum Assylovna 31-31-38
70 “Lyceum School No.73” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Almaty District, Street А191, Building No. 2 Kazakh Baitazhikova Kuralai Amangeldiyevna 49-20-97
71 “Gymnasium School No.74” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Almaty District, Street 23-17, Building No. 29 Kazakh Nussipzhan Zheniskul Temirkhanovna 65-75-42
72 “Gymnasium School No.75” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Yessil District, 28/1 Orynbor Str. Kazakh,
Russian
Togatayeva Saltanat Abdrakhmanovna 49-03-48
73 “Lyceum School No.76” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Yessil District, 10/1 Turkistan Str. Kazakh Tulekova Sapura Seydualiyevna 57-12-21
74 “Gymnasium School No.77” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Yessil District, 22/1 Orynbor Str. Kazakh Baimenova Gulzhamal Perdibayevna 24-88-75
75 “Gymnasium School No.78” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Yessil District, Street Е 11, Building 8 Kazakh Zhumabekova Zhanar Omirkhanovna 40-83-65
76 “Lyceum School No.79” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Yessil District, Street Е-246, Building 3 Kazakh,
Russian
Acting Director, Mukusheva K.B. 49-19-11
77 “Astana English School” Gymnasium School No.81 for Gifted Children” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Almaty District, 2 Ilyas Omarov Str. Kazakh,
English
Sadykova Gulnar Dinkuatovna 25-90-40
78 “Daryn” Specialized Lyceum School No.82” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Yessil District, 32/1 Turkistan Str. Kazakh Kassymbek Zhamal Bazarkulovna
79 “Gymnasium School No.83” CSI of the Mayor’s Office of Astana 010000 Astana, Almaty District, 35 Baitursynov Str. Kazakh,
Russian
Temenova Saule Yermukhanovna 49-07-42
80 “Kazakh-Turkish” Boarding School – Lyceum for Gifted Boys” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 59 Seyfullin Str. Kazakh Akimov Nurken Zhanbyrbayevich 50-17-23
81 “Kazakh-Turkish” Boarding School – Lyceum for Gifted Girls” SI of Astana Office of Education 010000 Astana, Almaty District, 25 Baitursynov Str. Kazakh Slambekov Yerlan Talgatbekovich 48-11-60
82 “Nurorda” International School 010000 Astana, Almaty District, Street 23-13, Building No. 34 English Muharrem Ustun 42-78-25
83 “Nurorda” Lyceum” Institution 010000, Astana, Almaty District, Street 23-13, Building No. 34 Kazakh Аубакиров Ержан Бейсенбекович 42-78-27
84 “The Capital’s” Lyceum” Center of Education, Branch of Non-Profit Partnership 010000 Astana, 21 Akyn Sara Str. Russian Sarsembayeva Assemgul Toleubayevna 79-05-12