«Нұр-Сұлтан қаласының орталықтандырылған бейнебақылау жүйесін құру және жұмыс істеуін қамтамасыз ету» мемлекеттік-жекешілік әріптестік жобасын тікелей келіссөздер арқылы бастама жасау туралы хабарлама

«Нұр-Сұлтан қаласының Қалалық ортаны регенерациялау басқармасы» ММ-сі, «Мемлекеттік-жекешілік әріптестік туралы» Қазақстан Републикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 44-бабына және Қзақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 25 қарашадағы №725 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік-жекешілік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидаларының 133-тармағына сәйкес Әлеуетті жекешілік әріптестің «Нұр-Сұлтан қаласының орталықтандырылған бейнебақылау жүйесін құру және жұмыс істеуін қамтамасыз ету» мемлекеттік-жекешілік әріптестік жобасына (бұдан әрі – МЖӘ жобасы) тікелей келіссөздер негізінде бастама жасалғаны туралы хабарлайды.  

 1. Келіп түскен өтінім шеңберінде тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге нақты қажеттілік:

Нұр-Сұлтан қаласының орталықтандырылған бейнебақылау жүйесін құру және жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында:

 • орталықтандырылған бейнебақылау қызметін МЖӘ жобасын іске асыру мерзімі ішінде ұсыну.
 • 25 989 бірлік камералардың жұмыс тәртібі - 24/7/365.
 • Бейне деректерді беру, бейнебақылау объектілерінен деректерді өңдеу орталығына дейін және деректерді өңдеу орталығынан Мемлекеттік әріптестің үй-жайына дейін магистральдық және/немесе қалаішілік талшықты-оптикалық байланыс желілері арқылы іске асырылады.
 • Tier III Деректерді өңдеу орталығында деректерді орталықтандырып сақтау – деректерге тұрақты қол жеткізу мүмкіндігімен 30 күнтізбелік күннен кем емес.
 • Деректерді өңдеу орталығы Қазақстан Республикасының аумағында болуы.
 • 287 ұйымдар (87 мектеп, 18 колледж, 42 медициналық мекемелер, 101 бала бақша, 39 әлеуметтік нысандар) нысандарының ішкі және сыртқы параметрлерін жаңа бейнебақылау камераларының және басқа жабдықтардың (қол жеткізу деңгейінің комутаторы, үзіліссіз қуаттандыру көздері, жергілікті желілер) 20 865 бірлігін орнату. Бейнебақылау камераларының және басқа жабдықтардың 20 865 бірлігін (қол жеткізу деңгейінің комутаторы, үзіліссіз қуаттандыру көздері, жергілікті желілер) МЖӘ жобасы аяқталғаннан кейін Мемлекеттік әріптестің жеке меншігіне беру.
 • Сенімгерлік басқару және коммуналдық меншікте тұрған 5 124 бейнебақылау камераларындағы деректерді беруді қамтамасыз ету.
 • Нұр-Сұлтан қаласының көп қабатты үйлерінің кіреберістерінде орнатылған, бейнедеректерді орталықтандырылып сақталумен жеке меншік бейнебақылау камераларының болуы.
 • МЖӘ іске асыру барысында сатып алынған бейнебақылау камераларына кепілдік қызмет көрсету, сонымен қатар оларды жөндеу.
 • Оларды басқару кезеңінде коммуналдық меншікте тұрған, істен шыққан бейнебақылау камераларын ауыстыру.
 • МЖӘ жобасына тартылған өзге жабдықтарды (қол жеткізу деңгейінің комутаторы, үзіліссіз қуаттандыру көздері, жергілікті желілер) қалпына келтіру (ауыстыру және (немесе) баптау).
 • Бейнебақылау қызметінің техникалық шешімдері келесі параметрлерге сәйкес болуы тиіс:
 1. Бейнебақылау платформасы әр түрлі өндірушілердің бейнебақылау камераларынан түсетін бейнеағынды қабылдауға қабілетті аумақтық бөлінген компоненттерді әкімшіліктендірудің бірыңғай интерфейсін ұсына отырып, видеоны қабылдау, сақтау, ре-стриминг және ре-инкапсуляцияны қамтамасыз етеді

Бейнебақылау платформасы келесі ішкі жүйелерді және/немесе модульдерді қамтуға тиіс:

 • Бейнелерді алу және берудің ішкі жүйесі, оның ішінде айналмалы камераларды (PTZ) басқару модулі;
 • тұтынушылардың іс әрекетін хаттамалаудың ішкі жүйелері;
 • тұтынушылардың аутентификациялау және авторизациялаудың ішкі жүйесі;
 • өкілеттіктерді басқарудың ішкі жүйелері;
 • бейнебақылау құралдары тізімін жүргізудің ішкі жүйесі;
 • тұтынушылар тізімін жүргізудің ішкі жүйесі;
 • оператордың порталы;
 • сыртқы жүйелермен интеграцияның кіші жүйесі.

Ә. Деректерді беру желісі бейнетрафикті кепілді және тиімді тапсыру

үшін негізгі желілік параметрлер бойынша талаптарға жауап беруге тиіс:

 • қолжетімділік және істелмеуді болдырмаудың жоғары деңгейі;
 • уақыттың кез келген уақытында жинақтарды жоғалту –0,1% артық емес;
 • ең ұзақ кідіріс –150 мс көп емес;
 • кідіріс ауытқулары (Jitter) –30 мс артық емес.

Бейнебақылау трафигі таңдалған жеке виртуалды желіге (VPN) берілуі тиіс, бұл желінің қорына қолжетімділікті шектеуге және қызмет көрсетудің тиісті тура сапасын (QoS) және қауіпсіздікті қолдаумен қажетті басымдылықты орнатуға мүмкіндік береді.

 Бейнебақылау камераларының негізгі сипаттамалары:

 • ең жоғарғы ажыратымдылық қабілеті - 1920х1080 пиксельден кем емес.
 • Бақыланатын аймақ шекарасындағы суреттің сапасы келесі

шектеуде беріледі:

 • метрге 150 пиксельден кем емес (бұдан әрі - pix/m) – егжей-тегжейлі шолу камераларында;
 • 250 pix/m кем емес – кіру топтарында;
 • 50 pix/m кем емес – егжей-тегжейсіз шолу камераларында.
 • битрейттің ең көп мүмкіндік мәні –5000 кбит/с кем емес.
 • Бейнедабыл түрленуінің ең көп мүмкіндік жылдамдығы –25 к/с кем емес.
 • ең аз жарық сезімталдығы– 0,01 лк.
 • суретті жақсарту – WDR.
 • «күн/түн» режим - механикалық ИК сүзгі;
 • «күн/түн» ауыстыру - Авто / кесте бойынша;
 • жұмыс шарттары –-40 °C - +60 °C кем емес (көшедегі бейнекамералар үшін).
 • Қорғау деңгейі –IP 67 кем емес.
 • Әлеуетті жеке әріптес бейнебақылау қызметін көрсету бойынша қызметті іске асырудың басталуын растайтын құжаттары болуы тиіс;
 • МЖӘ жобасын Әлеуетті жеке әріптестің қаражаты есебінен іске асыру жоспарлануда;
 • Бюджеттің болжамды төлемдері және (немесе) мемлекеттік қолдау шаралары: белгілі бір қызметті тұтыну кепілдігі.
 • МЖӘ жобасын іске асыру мерзімі 5 жыл 6 айды (66 ай ) құрайды.
 1. Жобаның техникалық күрделі және (немесе) ерекшеге тиістілігі: МЖӘ жобасы техникалық күрделі және (немесе) ерекше жобаға жатпайды.
 2. Әлеуетті жеке әріптестерге қойылатын талаптар: Заңның 32-бабымен белгіленген жалпы біліктілік талаптарға сай келу.
 3. Жоспарлы МЖӘ жобаның іске асырылуына мүдделі әлеуетті жеке әріптестер осы хабарламада, сондай ақ жеке әріптесті белгілеу бойынша тікелей келіссөздерге қатысуға ұсынылған өтінімде көрсетілген талаптарға сәйкес баламалы ұсыныстарды енгізеді:
 • Әлеуетті жеке әріптестің атауы мен мекенжайын (заңды және нақты) көрсетеді;
 • мемлекеттік тиістілігін (заңды тұлғалар үшін), азаматтығын (жеке тұлғалар үшін) көрсетеді;
 • басшылар немесе заңды тұлғалардың иелері немесе әлеуетті жеке әріптестің атынан шығатын тұлғалар туралы мәліметтерді көрсетеді;
 • Қағидалардың 128-тармағына сәйкес жеке әріптеске тиесілі объектіге қатысты жеке меншік немесе ұзақ мерзімді жалдау құқығын растайтын құжаттарды қоса ұсынады;
 • осы хабарламаға және Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешілік әріптестік саласындағы заңнаманың талаптарына сәйкес құрылған бизнес-жоспар.

Әлеуетті жеке әріптестердің ұқсас ұсыныстары Хабарламада көрсетілген өздерінің сипаты мен параметрлері бойынша тең немесе ж-оғары болуы тиіс (Мемлекеттік әріптес үшін жақсару жағына).

МЖӘ жобасын іске асыруға қызығушылық танытқан жағдайда, тиісті құжаттарды Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа даңғылы, № 13 үй, 402 кабинет мекенжайы бойынша қолма-қол немесе  тапсырысты пошта жөнелтілімімен ұсыныу қажет.

Жарияланған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде ұқсас ұсыныстар қабылданады.

Материалдарды қандай да бір жолмен пайдалануға – Нұр-Сұлтан қаласының ресми сайтына белсенді гиперсілтеме болған жағдайда жол беріледі http://astana.gov.kz

Сәлеметсіз бе, мен Mr.iKomekпін - Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің iKomek бірыңғай байланыс орталығының виртуалды операторымын. Сервис алу үшін алғашқы тіркеуден өтіңіз немесе жеке кабинетке кіріңіз.
Введите свои данные.
Тіркеу сәтті өтті!
Жеке кабинетке кіру үшін өз логиныңыз бен кілтсөзіңізді енгізіңіз.
Өтініштің мән-жайын толықтай жазуды және болса фото/бейне материалдар тіркеуіңізді сұраймыз.
Сіздің өтінішіңіздің өңделу дәрежесін жеке кабинеттен қарай аласыз, сонымен қатар Сіз өтінішті тіркеу нөмірі бойынша іздеу қызметін пайдалана аласыз.
Өтініштің өңделу дәрежесі туралы ақпарат алу үшін өтініштің тіркеу нөмірін енгізіңіз.
Қандай да бір түйткіл туындады ма? Бұл сервисті тағы да пайдаланып көріңіз.
Енді Сіз iKomek орталығына өтініш жібере аласыз немесе өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіре аласыз.
iKomek орталығының «Өтінішті іздеу», «Сауалнамадан өту» сияқты қосымша қызметтерін пайдаланыңыз.
iKomek орталығы бойынша қосымша ақпаратпен «FAQ» / «Жиі қойылатын сұрақтар» бөлімінде танысуға болады.
Нұр-Сұлтан – жайлы өмір сүруге арналған қала!
iKomek 109